Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg

Przygotowanie do sakramentówCHRZEST

1. Sakramentu Chrztu świętego w Parafii udziela się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 14.00.

2. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka minimum na tydzień przed uroczystością w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:

    akt urodzenia dziecka z USC,
    informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
      - personalia rodziców, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego
      - personalia rodziców chrzestnych: rodowe nazwisko matki, miejsce zamieszkania.
    rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE od księdza proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
    zaświadczenia chrzestni przynoszą najpóźniej na pouczenie przedchrzcielne, w przypadku jego braku nie mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

4. Rodzice jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w pouczeniu przedchrzcielnym, które ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o 18.00

KOMUNIA ŚW.

Sakrament Komunii św. udzielany jest w I niedzielę maja.

BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klasy gimnazjum. Jeśli kandydat został ochrzczony w innej parafii niż ta, w której pragnie przyjąć sakrament bierzmowania musi on przedłożyć stosowne świadectwo chrztu.

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:

1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:
    metryka chrztu "świeżej daty" - data ważności - w 6 miesiącach od wystawienia musi zostać zawarty sakrament małżeństwa
    dowody osobiste
    świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
    zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej
    zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych - dokumenty ważne 3 m-ce.
    dane świadków - imię nazwisko, adres


2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu.

UWAGI:

W naszej parafii za dekorację kościoła na uroczystości ślubne odpowiada Siostra zakrystianka. Narzeczeni zgłaszają się do niej w celu ustalenia dekoracji na MINIMUM dwa tygodnie przed ceremonia ślubną.

book

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w dekanacie Andrychowskim


NAMASZCZENIE CHORYCH

Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.
Odwiedziny chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:30. Należy wcześniej zgłosić chętnych w zakrystii.
Sakrament udzielany jest w każdym szpitalu, lub w niebezpieczeństwie śmierci.
Prosimy o zaznaczenie w trakcie zapisu chorego, że pragnie on przyjąć także Sakrament Namaszczenia Chorych.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W niedzielę i dni powszednie w trakcie każdej mszy świętej.

Dodatkowo w:

I czwartek miesiąca od godz. 17.00
I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci od 16.00, dla dorosłych od 17.00

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.