Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: edk_2018.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje_parafia.jpg
  • Zdjęcie: spowiedz.jpg

Z ŻYCIA PARAFII -> KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII

Ks. proboszcz:


Ks. Dziekan prałat Stanisław Czernik

Księża wikariusze:


ks. Mariusz Jagosz


ks. Paweł Nowak


ks. Maciej Kornecki


ks. Krzysztof Sordyl

Rezydent:


ks. Kaziemierz Mynarski

Siostry zakonne :


siostra przełożona Anna Szubrycht


siostra Krystyna Strąk


siostra Anna Haas
wstecz
            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.