Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 03 czerwiec 2018

Dziś przypada 9. niedziela w ciągu roku. W czerwcu zachęcamy do działu nabożeństwach czerwcowych, by być jeszcze bliżej Jezusowego Serca, które jest najpełniejszym wyrazem Bożej miłości miłosiernej, Bożego miłosierdzia.

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi najpierw w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju. Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności i lenistwa czy też jako czas nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale jako dzień poświęcony Panu Bogu.

Dzisiaj przeżywamy w Kościele Polskim XI Dzień Dziękczynienia jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie się w Budowę Świątyni Opatrzności Bożej, która jest wotum narodu za uchwalanie Konstytucji 3 Maja.

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś przeżywamy doroczną pielgrzymkę diecezjalną ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa. Rozpoczyna się ona o godz. 10.30 w kościele Świętych Piotra i Pawła.

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe – godz. 17:30

Kalendarz liturgiczny

We wtorek, 5 czerwca – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów germańskich, męczennik czczony jako patron Niemiec.

W piątek, 8 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę, 9 czerwca będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.

Sprawy duszpasterskie

1.Trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy wielbiącej Boże Serce. Zapatrzeni w przebite dla wszystkich Serce Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca na potrzeby bliźnich i spieszmy im z bezinteresowną pomocą. Chrystus uczy nas, że błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który jest miłosierny. On też miłosierdzia dostąpi. W tygodniu po Mszy Świętej o godz. 18.00 wspólnie śpiewamy litanię do Bożego Serca. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.

2.W nadchodząca niedzielę, 10 czerwca pragniemy wesprzeć naszymi ofiarami Kuchnię św. Brata Alberta tak potrzebną i prężnie działającą w naszym mieście. Siostry Albertynki będą kwestować przy naszym kościele. Wesprzyjmy ich dobrocią naszych serc.

3.Wolontariusze i personel medyczny Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie pragną serdecznie podziękować za dar kwesty, która odbyła się przed naszym kościołem tydzień temu w ramach akcji „Pola Nadziei”. Zebrana kwota wynosi ponad 8 tysięcy złotych.

4.Polecamy lekturę Źródła…. Obok informacji z życia parafii piszemy m.in. o niezwykłej pasji jezuity, absolwenta andrychowskiego gimnazjum.

Sprawy inwestycyjne.

Trwają prace elewacyjne na budynku Sióstr Służebniczek przy ul. Pachla.

Rozpoczęto modernizację ekranów w kościele. Wstępne koszty oszacowano na 15 tys. zł.

Zostały wykonane poduszki na siedzenia w kościele. Koszt wyniósł 9.800 zł.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.