Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

V Niedziela Wielkiego Postu 18 Marzec 2018

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć.

Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Czas przeżywanych Rekolekcji Wiekopostnych niech pomoże nam powrócić do Boga i umocni naszą wiarę. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni rekolekcyjne. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy. Wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy, aby pochylił się nad nami i okazał nam swoje miłosierdzie...

Porządek Nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś: Godzinki – godz. 6.00; nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 13.20.

Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.00. O godz.16.00 po Gorzkich Żalach spotkanie Rady Duszpasterskiej.

Sprawy duszpasterskie

1.W tym tygodniu do czwartku będziemy przeżywać wielkopostne rekolekcje parafialne. Ich program zamieszczamy w „Źródle…” i na stronie internetowej parafii. Porządek spowiedzi w nadchodzący czwartek: 8.00 - 9.30; (PRZERWA 9.30 - 10.00); 10.00 –11.30; 14.00 – 15.30; (PRZERWA 15.30 - 16.00); 16.00- 18.00

2.W jutrzejszy poniedziałek, 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna Pana Jezusa, patrona Kościoła świętego.

3.W nadchodzący piątek miesiąca, 23 marca, program nabożeństw wielkopostnych jest zmieniony. O godz. 16.00 rozpocznie się Droga Krzyżówa ulicami naszego miasta. Wyruszymy spod kina „Beskid” na ul. Szewskiej, następnie wzdłuż ul. Szewskiej przejdziemy do ronda, wejdziemy na ulice: Brzegi i 27 Stycznia, przejdziemy przez ul. Krakowską w stronę stawu i przez bramę od parku wejdziemy na teren przykościelny. Na placu przykościelnym zakończymy Drogę Krzyżową. Zapraszamy do licznego udziału w tej Drodze Krzyżowej. Po zakończeniu nabożeństwa zostanie odprawiona Msza św. Z kolei o godz. 19.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. O godz. 20.00 w naszym kościele sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Romana Pindla na rozpoczęcie EDK. Po niej uczestnicy wyruszają na trasy.

4.We wtorek i środę na Mszach św. rekolekcyjnych złożymy ofiarę na pokrycie kosztów rekolekcji.

5.Przyszła niedziela (25 marca) jest Niedzielą Męki Pańskiej - Niedzielą Palmową. Uroczyste poświęcenie palm o godz. 11.00 z procesją wokół kościoła. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą i największą palmę. Na pozostałych Mszach św. palmy także będą święcone. Liturgia tej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży.

6.25 marca przypada też 26. rocznica erygowania naszej diecezji. Módlmy się za nasz Kościół lokalny.

7.Z racji Niedzieli Palmowej liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego zostaje przeniesiona na poniedziałek po oktawie Wielkanocy, czyli 9 kwietnia.

8.Zachęcamy do lektury naszego czasopisma parafialnego. Zamieszczamy m.in. teksty przygotowujące nas do dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i świąt Wielkiej Nocy. Omówić ogólnie program rekolekcji.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.