Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

IV NIEDZIELA ADWENTU 24 Grudzień 2017
DZIEŃ WIGILII BOŻONARODZEIOWEJ

W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela?

Dzisiaj porządek mszy Świętych jest skrócony, nie ma mszy o godz. 18:00 i 19:30.

* Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem.

* Dzisiaj jeszcze można nabyć opłatki wigilijne, świece i kalendarze parafialne przy wejściu do plebanii.

* O godz. 23.30 rozpocznie się nabożeństwo czuwania. Następnie o godz. 24.00 wszyscy udamy się do stajenki betlejemskiej przy naszym parkingu. Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa powrócimy w uroczystej procesji do kościoła. Msza św. Pasterka rozpocznie się o północy. Po Mszy św. wzorem lat ubiegłych pragniemy złożyć życzenia dla poszczególnych wspólnot parafialnych na ręce ich przedstawicieli, a kapłani wyjdą na kościół przekazać życzenia parafianom, wyrażając jedności z całą wspólnotą

* Wszyscy, którzy przystąpią do Komunii św. na Pasterce, mogą po raz drugi przystąpić w Uroczystość Bożego Narodzenia. Ofiara z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

* Mszę św. Pasterkę i Uroczystość Bożego Narodzenia pragniemy uczynić dniem jedności sąsiedzkiej i parafialnej.

W PONIEDZIAŁEK, 25 GRUDNIA PRZYPADA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA - PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za przyjęcie papieskiego błogosławieństwa „Urbi et orbi”, tj. „Miastu i światu”, nawet za pośrednictwem radia lub telewizji.

WE WTOREK, 26 GRUDNIA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. TO ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZNNIKA.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

Ofiara z tego święta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i KUL.

Sprawy duszpasterskie

1.Kiosku „Emaus” nie będzie czynny w uroczystość Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt.

2.W święto św. Szczepana zapowiemy program wizyty duszpasterskiej.

3.Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania „Źródła…”, które ma kolorową szatę graficzną. Zamieszczamy m.in. cały plan Kolędy 2017/2018.

4.Serdecznym podziękowaniem obejmujemy wszystkich, którzy podjęli trud w przygotowaniu kościoła i jego otoczenia do świąt Bożego Narodzenia: siostrę zakrystiankę Annę, p. Hannę Bylicę, p. Krzysztofa Oczkowskiego za pomoc w dekoracji: członków wspólnot rodzin, braci strażaków, panów: Pawła Nogę, Zbigniewa Wróbla, Tadeusza Biłko, Adama Lachendro, Marka Gumosia za dekoracje świetlne oraz Nadleśnictwo Andrychów za podarowanie i przywóz choinek - jest to ich bezinteresowny dar dla parafii. Dziękujemy też paniom ze wspólnot parafialnych za przygotowanie życzeń, członkom Akcji Katolickiej, służbie liturgicznej za ich dostarczenie do parafian. Wszystkim bez wyjątku, którzy włączyli się w dzieło przygotowania parafii do tegorocznych świąt składamy z serca płynące Bóg zapłać.

5.Za tydzień, w niedzielę 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego, podczas nabożeństwa o godz. 17.00 podziękujemy Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku.

6.W przyszłą niedzielę, 31 grudnia nie będzie Mszy św. o godz. 19.30.

W tym tygodniu patronują nam

* We wtorek, 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański.

* W środę, 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie.

* W czwartek, 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.

* W nachodzącą niedzielę, 31 grudnia przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.