Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 Październik 2017

Przeżywamy miesiąc październik. Dla nas jest on czasem wierność modlitwie różańcowej, która jak przed laty powiedział Prymas Polski kard. August Hlond – jest „modlitwą potężną”. Dodał, że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”.

Z wiarą i ufnością prośmy Pana w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca…

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 17.30. W tygodniu o godz. 17:15

Dzisiaj Parafia św. Bartłomieja i św. Łuksza w Zagórniku przeżywa uroczystości odpustowe. Suma zostanie odprawiona o godz. 11:30

Sprawy duszpasterskie

1. Od wielu już lat 15 października obchodzimy w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego. Jego inicjatorem była grupa rodziców, która doświadczyła śmierci swoich dzieci. Pamiętajmy w tym dniu o zmarłych dzieciach, ale również o rodzicach, którzy musieli zmierzyć się z tak wielkim dramatem. Zachęcamy m.in. do ofiarowania różańca w dzisiejszym dniu w intencji rodzin doświadczonych utratą dziecka.

2. W jutrzejszy poniedziałek, 16 października przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

3. We wtorek, 17 października – wspominamy św. Ignacego Antiocheńskiego (†ok. 117), biskupa i męczennika, ucznia św. Jana Ewangelisty i następcy św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła

4. W środę, 18 października liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Jest to Dzień Modlitw za pracowników Służby Zdrowia, dlatego gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

5. W czwartek, 19 października - wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

6. 20 października, w trzeci piątek miesiąca modlimy się do miłosierdzia Bożego. Tego dnia przypada też wspomnienie liturgiczne św. Jana Kantego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłana odznaczającego się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością, patrona naszej diecezji. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli wychowawców i na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie duszpasterskie rodziców dzieci komunijnych.

7. W przyszłą sobotę oraz niedzielę, 21 i 22 października a także w sobotę, 28 października serdecznie zapraszamy na godz. 18.15 do parafialnego kina „Beskid” na film „Teraz i w godzinę śmierci” opowiadający o sile różańca świętego. Wstęp wolny, możliwość złożenia datków na pokrycie kosztów emisji obrazu. Więcej o filmie w „Źródle…”.

8. W nadchodzącym tygodniu rozpoczniemy bezpośrednie przygotowania do jubileuszu 250-lecia lokacji miasta Andrychowa. W piątek, sobotę i niedzielę przeżywać będziemy triduum - dni skupienia. W piątek i sobotę na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 oraz na wszystkich Mszach św. w niedzielę, 22 października wygłoszone będą nauki rekolekcyjne. Prowadzi to Triduum ks. Kazimierz Mynarski. Zapraszamy parafian do duchowego przygotowania do ważnego wydarzenia, jakim będzie uroczysta Msza św. Z sakramentu pojednania skorzystajmy podczas Eucharystii i nabożeństw. W poniedziałek, 23 października nastąpi przygotowanie parkingu parafialnego do wtorkowej Mszy św. (w razie niepogody uroczystość odbędzie się w kościele). We wtorek, 24 października w sam dzień nadania praw miejskich naszemu miastu odbędzie się uroczysta Msza św. z udziałem ks. Rodaków i księży z dekanatu pod przewodnictwem ks. biskupa Romana Pindla. Po Liturgii zapraszamy na koncert chóru z andrychowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Zakończymy te uroczystości w niedzielę, 29 października. W naszym kościele z koncertem muzyki poważnej i filmowej wystąpią muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic. Następnie p. Ireneusz Żmija opowie o związkach Andrychowa z literaturą, m.in. z „Panem Tadeuszem”. W imieniu społecznego komitetu, który przygotował uroczystości, serdecznie zapraszamy mieszkańców na uroczystą Mszę św. i towarzyszące jej wydarzenia.

9. Od jutra w zakrystii i kancelarii przyjmowane będą wypominki, roczne, jednorazowe i na Msze św. gregoriańskie, które odprawiane będą przez cały listopad. Blankiety znajdują się pod chórem i przy wyjściu bocznym oraz zamieszczone są w naszym parafialnym czasopiśmie. Prosimy o wpisanie we właściwą rubrykę intencji modlitwy, to jest: jednorazowe, roczne i Msze św. gregoriańskie.

10. Parafianom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy członkom Akcji Katolickiej i młodzieży za pomoc w tym dziele. Zebrana kwota wyniosła 7.771,00 zł. W to dzieło włączyli się także harcerze, którzy na Groniu Jana Pawła II przy schronisku zebrali kwotę 750 zł. Im także składamy podziękowania. Suma wynosi 8.521 zł.

11. Zachęcamy do lektury naszego czasopisma. W „Źródle…” piszemy o ks. Franciszku Blachnickim i szerzej o uroczystościach związanych z jubileuszem miasta.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.