Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10 Wrzesień 2017

Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku, a zarazem rozpoczęcie VI Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj w Kętach przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się Diecezjalno- Gminne Dożynki. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00.

Natomiast o godz. 13.30 spod naszego kościoła nastąpi wyjazd do Łagiewnik na Mszę św. dziękczynną za beatyfikację ks. Władysława Bukowińskiego.

Kalendarz Liturgiczny

1. W środę, 13 września kolejny dzień fatimski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 18.00 do Inwałdu. W liturgii wspominamy tego dnia św. Jana Chryzostoma (ok. 349-407), biskupa i doktora Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich.

2. W czwartek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. w piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienie, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zbawienia.

4. W sobotę, 16 września – wspominamy Świętych męczenników: św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych.

Sprawy duszpasterskie

1. Jutro, w poniedziałek 11 września przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

2. W nadchodzącym tygodniu: 14, 15, 16 września będziemy przeżywać Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i polskiej młodzieży. Ten czas wpisuje się w Tydzień Wychowania. W czwartek, 14 września na godz. 18.00 zapraszamy w szczególności dzieci ze szkoły podstawowej, 15 w piątek także na 18.00 - młodzież, szczególnie klasy 3 gimnazjum, które rozpoczną przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W sobotę, 16 września na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup duszpasterskich w parafii. Zostaną uroczyście wręczone świece na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego. Po Eucharystii spotkanie w kryptach.

3. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca. Uroczysta Msza św. o godz.18.00 z nabożeństwem.

4. W sobotę, 16 września odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapraszamy do udziału.

5. W przyszłą niedzielę, 17 września przypada 78. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie. O godz. 9.45 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego. Upamiętni ona działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

6. Serdecznie zapraszamy na widowisko pt. „Polska dziś woła nas”, które po premierze w naszym, parafialnym kinie „Beskid”, tym razem zaprezentowane zostanie w Wadowickim Centrum Kultury w przyszłą niedzielę, 17 września o godz. 17.00. Patronat nad wydarzeniem objął metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Wstęp wolny.

Prasa katolicka

Zachęcamy do nabycia naszej gazetki. Przedstawiamy m.in. nowych księży posługujących w naszej parafii oraz piszemy o ważnych ustaleniach parafialnej Rady Duszpasterskiej.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.