Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 23 lipiec 2017

Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych bezrobociem, rozbitych nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: szczęść Boże.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy.

Błogosławieństwo kierowców, święcenie samochodów i innych pojazdów dzisiaj na górnym parkingu po każdej Mszy św.

Kalendarz Liturgiczny

- 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich

- 25 VII – św. Jakub apostoł

- 26 VII – św. Joachim i św. Anna

- 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii

Sprawy duszpasterskie

1. W najbliższy wtorek, 25 lipca obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

2. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Modlitwami obejmijmy naszego wikariusza, ks. Krzysztofa.

3. W środę, 26 lipca w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do wieczności.

4. W środę na godz.18.00 serdecznie zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Matki Bożej Różańcowej Pani Andrychowskiej.

5. W kiosku „Emaus” przyjmowane są zapisy na pielgrzymkę rowerową.

6. Zachęcamy do lektury „Źródła spod Pańskiej Góry”.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.