Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipiec 2017

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Witamy w naszej parafii ks. neoprezbitera Tomasza Mikociaka. Zastępuje on ks. Macieja Dąbrowskiego, który podjął się prowadzenia wakacyjnych rekolekcji.

Kalendarz Liturgiczny

- 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański

- 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.

Sprawy duszpasterskie

1. W nadchodzący trzeci piątek miesiąca, 21 lipca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.

2. Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

3. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. W naszej gazecie piszemy o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę, która w sierpniu wyruszy z parafii.

4. Błogosławieństwo kierowców, święcenie samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 23 lipca po każdej Mszy św. z racji przypadającego 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców.

5. Zachęcamy do lektury „Źródła spod Pańskiej Góry”.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.