Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 02 lipiec 2017

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza dla naszych dzieci i młodzieży staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Kalendarz Liturgiczny

1. W jutrzejszy poniedziałek, 3 lipca przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

2. W czwartek, 6 lipca w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.

3.W sobotę 8 lipca – wspominamy świętego Jana z Dukli (1414-1484), prezbitera, niezwykle gorliwego franciszkanina, związanego z Krosnem.

Sprawy duszpasterskie

1. W tym tygodniu przypadają:

- pierwszy czwartek - spowiedź od godz. 17.00, o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem

- pierwszy piątek miesiąca. W naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 16.00, a wieczorna Msza Święta wynagradzająca z pierwszopiątkowym nabożeństwem o godz. 18.00. (nie ma Mszy św. o godz. 17.00). Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata.

- w sobotę, 8 lipca nawiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych od godz. 10.00. Prosimy o zapisanie ich w zakrystii.

2. Wakacje to „czas żniw” dla sekt. Wobec nieletnich, których chroni Kodeks Rodzinny, sekty nie stosują zazwyczaj technik głębokiego werbunku. Najważniejsze wobec osób, które nie ukończyły 18. roku życia jest stworzenie pozytywnego wizerunku tej grupy, nawiązanie kontaktu. Wiele sekt stosuje tzw. technikę oswajania, zapraszając na organizowane w lecie atrakcyjne wyjazdy, w których programie jest to, co modne i ciekawe, np. nauka języków obcych, szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych. A następnie w programie przemycają ważne dla nich treści, niekoniecznie zgodne z naszym światopoglądem. Zwróćmy zatem uwagę na to, kto jest organizatorem wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze dzieci.

3. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

4. Wakacje to czas urlopów i wyjazdów. Przypominamy o stosownym stroju, którego wymaga świątynia i liturgia w niej sprawowana. W ten sposób dajemy świadectwo naszej dojrzałości religijnej. Apelujemy także, aby nasze zachowanie w czasie zwiedzania kościołów było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zatem pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

5. W dniach 2 i 3 września planowana jest pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia. Zapisy w kiosku „Emaus” oraz u ks. Dariusza.

6. Nasza parafia dokonała kolejnego przelewu pieniędzy na rzecz syryjskich rodzin w ramach akcji Caritas „Rodzina rodzinie”.

7. Uaktualnione godziny otwarcia kiosku Emaus w lipcu to: poniedziałek – czwartek od godz. 8.00 do 12.00, w piątek od godz. 10.00 do 16.00, w sobotę od 8.00 do 13.00, a w niedzielę od 7.30 do 12.30.

Prasa Katolicka

Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki, w której obok informacji z życia parafii piszemy m.in. o historii największego sanktuarium maryjnego na świecie.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.