Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 MAJ 2017

Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

Porządek nabożeństw

Nabożeństwa majowe w niedziele i święta –17.30. Natomiast w tygodniu na Majówki zapraszamy do naszego kościoła po Mszy św. wieczornej.

- Dzisiaj na godz. 18.00 zapraszamy do naszego kina „Beskid” na włoską komedię „Jak Bóg da”. Wstęp wolny.

Kalendarz liturgiczny

W piątek 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie.

Sprawy duszpasterskie

1. Dzisiaj pragniemy naszymi ofiarami wesprzeć Domowe Hospicjum Królowej Apostołów, niosące pomoc mieszkańcom Gminy Andrychów.

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. W Polsce te dni noszą nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje kieruje się w stronę krzyży przydrożnych. W ramach nabożeństw majowych po Mszy św. o godz. 18.00 w tych dniach odbędą się procesje. W poniedziałek wokół kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych ze stacją przy krzyżu misyjnym. We wtorek procesja uda się alejką parkową pod zamek i do „Grotki” Matki Bożej, tam zostanie odprawione nabożeństwo majowe. W środę udamy się w procesji do kapliczki Matki Bożej przy ul. Pachla 14 przed domem naszych Sióstr.

3. W środę, 24 maja w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.

4. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

5. W piątek, 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam w tym dniu na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

6. W sobotę, 27 maja o godz. 10.00 ks. biskup Ordynariusz w katedrze w Bielsku –Białej udzieli naszym diakonom święceń kapłańskich. Kandydatów do kapłaństwa polecajmy modlitwom.

7. W nadchodzącą niedzielę, 28 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8. Zapraszamy do lektury naszego czasopisma, w którym znajdziemy relację z odpustu oraz drugą część wywiadu z ks. proboszczem.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.