Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

NIEDZIELA PALMOWA 9 KWIETNIA 2017

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Godzinki do Męki Pana Jezusa – godz. 6.00.

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny oraz w 7. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem o godz. 9.30.

Msze św. w stałym porządku. O godz. 11.00 poświęcenie palm na placu przy kościele i uroczysta procesja na wejście.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – godz. 15.00.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej - godz. 19.00

Kalendarz Liturgiczny Wielkiego Tygodnia

1.Dzisiaj obchodzimy kolejny Światowy Dzień Młodzieży. W naszej diecezji rozpoczęcie liturgii o godzinie 13.30 przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, skąd wyruszy procesja z palmami do kościoła katedralnego św. Mikołaja. Tu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla sprawowana będzie Eucharystia.

2.W Wielki Wtorek o godz. 16.00 odbędzie się przygotowanie liturgiczne do Triduum Paschalnego dla całej asysty, czyli ministrantów, lektorów i wszystkich osób zaangażowanych w oprawę liturgiczną.

3.W Wielką Środę po Mszy św. o godz. 18.00 przygotowanie liturgiczne rodziców i chrzestnych do uroczystego udzielenia Chrztu św.

4.Przyszłotygodniowy, świąteczny numer „Źródła spod Pańskiej Góry” będzie rozprowadzany już w Wielką Sobotę w kiosku oraz przy święceniu pokarmów. Ten numer będzie miał kolorową szatę graficzną. W związku z tym koszt jego produkcji jest nieco wyższy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy ofiarach. Zamieścimy w nim m.in. tekst poświęcony ks. Franciszkowi Skupniowi. Napiszemy także o remoncie w parafialnym kinie „Beskid”.

5.Parafialny kiosk Emaus czynny będzie w Wielką Sobotę od 7.00 do 16.00, natomiast w Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek będzie zamknięty.

6.Kancelaria w Wielkim Tygodniu czynna będzie tylko do Wielkiej Środy. W pozostałe dni Wielkiego Tygodnia będzie nieczynna.

7.Parafialna pielgrzymka od Rzymu wyjedzie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 20:00.

8.W dzisiejszym wydaniu „Źródła spod Pańskiej Góry” zamieszczamy m. in. szczegółowy program Triduum Paschalnego w naszej parafii.

9.W czasie Triduum można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i spełniając następujące dzieła:

- w Wielki Czwartek przez odmówienie hymnu –„Przed tak Wielkim Sakramentem”.

- w Wielki Piątek, biorąc udział w adoracji Krzyża.

- w Wielką Sobotę, biorąc udział w liturgii.

10. Wielki Tydzień przeżyjmy, jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.

Wielki Czwartek

W WIELKI CZWARTEK rano w katedrze pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza odprawia się Mszę Świętą4 Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. W czasie tej Mszy duchowieństwo diecezjalne odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Kapłani i ministranci wezmą udział w tej Eucharystii.

Natomiast w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna uroczysta Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz. W czasie Triduum nie wolno odprawiać Mszy św. żałobnej, liturgia pogrzebu powinna odbywać się poza kościołem, w którym jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.

O godz. 16:00 Msza św. dla dzieci z ich rodzicami. Szczególnie na tę Mszę św. zapraszamy dzieci pierwszokomunijne.

Natomiast o godz. 18:00 UROCZYSTA MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów przewodniczył będzie i wygłosi do nas homilię ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy.

Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy” i adoracja do godz. 24:00.

Wielki Piątek

W WIELKI PIĄTEK zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy; zachęca się także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu; przedłużmy powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych i w takim samym duchu przeżywajmy też Wielką Sobotę aż do poranka Wielkanocy).

W Godzinie Miłosierdzia Bożego (godzina 15:00) w gronie rodzinnym odmówmy Koronkę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu. Przez cały dzień trwać będzie adoracja Panna Jezusa w „ciemnicy”.

Przed południem adoracja ma następujący porządek:

08:00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich

09:00 - Dzieci kl. IV, V, VI

10:00 - Dzieci kl. I, II, III

11:00 – I i II Gimnazjum

12:00 - III kl. Gimnazjum

13:00 - Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

15:00 - Godzina Miłosierdzia Bożego

Adoracja wspólna z odśpiewaniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Liturgia Męki Pańskiej - rozpoczęcie 18:00

Po liturgii rozpocznie się adoracja przy „grobie” Pana Jezusa, która trwać będzie przez całą noc w następującym porządku:

20:00 - Adorację poprowadzą Sułkowice Środkowe

21:00 - Adoracja w formie Drogi Krzyżowej przygotowana przez młodzież

22:00 - Mieszkańcy z ulic: od Bulowic i Malickiej, dział od Brzezinki - Żwirki i Wigury. Adorację poprowadzi Wspólnota Nazaret.

23:00 - Adorację poprowadzi Wspólnota Neokatechumenatu

24:00 - Uroczysta liturgia brewiarzowa – Oaza Rodzin

01:00 - Mieszkańcy z ulic: Beskidzka, Baczyńskiego, Polna, Głowackiego – Róże Męskie

02:00 - Mieszkańcy z ulic Osiedla Jana Pawła II z Pańskiej Góry. Adorację poprowadzi Wspólnota Wieczernik oraz Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

03:00 - ul. Starowiejska, 27 Stycznia, Szewska, Brzegi – Róże Kobiet

04:00 – ul. 1 Maja, Garncarska, Rynek, Słowackiego, Traugutta – Akcja Katolicka

05:00 - ul. Krakowska – Czciciele Miłosierdzia Bożego

06:00 – Górnica, Tkacka - Pallotynki

07:00 – ul. Olszyny, Dąbrowskiego – Róże Kobiet

08:00 – ul. Daszyńskiego, Pachla, Floriańska – Odnowa w Duchu Świętym.

Niech każdy z domowników znajdzie dla siebie czas, aby przyjść na adorację wynagradzającą. Składka z adoracji w Wielki Piątek przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do naszych strażaków o pełnienie służby przy „grobie” od Wielkiego Piątku do Wielkiej Soboty.

Wielka Sobota

Jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy z dziećmi, wejdźmy z nimi na adorację Chrystusa przy „grobie”. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje, więc cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

W ciągu dnia, co pół godziny odbędzie się poświęcenie pokarmów na Poranek Wielkanocny. Rozpoczniemy poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 i trwać będzie do godz. 16.00. O godz. 12.00 do poświęcenia przyjadą cykliści. Pragniemy podtrzymać zwyczaj dzielenia się darami, przyniesionymi do święcenia. Dary te będziemy składać w koszów do tego przeznaczonym.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.