Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 MARZEC 2017

Dziś przypada 3. niedziela Wielkiego Postu. Liturgia tego okresu ma nas przygotować na odnowienie naszego chrzcielnego przymierza zawartego z Chrystusem.

Dlatego dziś Jezus objawia się jako „woda wytryskająca ku życiu wiecznemu”. Tą wodą zostaliśmy oczyszczeni w sakramencie chrztu świętego, a uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy zaproszeni, aby zaczerpnąć obficie ze „źródła życia”.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Niedzielne nabożeństwa wielkopostne: Godzinki do Męki Pana Jezusa. - 6.00, Droga Krzyżowa o godz. 13.20. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.

Dzisiaj przy kościele kwesta na pomoc rodzinom, które ucierpiały wskutek wojny w Syrii. Zachęcamy parafian do ofiarności.

Sprawy duszpasterskie

1. Prosimy rodziców o przypomnienie młodzieży o rozpoczynających się jutro rekolekcjach dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Poprowadzi je duszpasterz młodzieży, ks. Mateusz Dudkiewicz.

2. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w jutrzejszy poniedziałek Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy św. tego dnia będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

3. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkiego Postu przy wejściu do plebanii będzie można nabyć wielkanocne paschaliki i baranki. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby parafialnego Caritas-u.

4. Wszystkich bez wyjątku: dorosłych, młodzież i dzieci zachęcamy do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych: w piątkowej Drodze Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.15, dla dorosłych o 17.30 (poprowadzi ją Odnowa w Duchu Świętym) i dla młodzieży po Mszy św. wieczornej (poprowadzi ją młodzież z LO); w niedzielnej Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

5. W nadchodzący czwartek, 23 marca po Mszy św. wieczornej, czyli ok. godz. 18.30 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie dla wszystkich chętnych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, nowych trasach i całości przedsięwzięcia. Zapraszamy.

6. W sobotę, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczysta Msza św. w naszym kościele o godz.18.00. Osoby, które tego pragną, będą mogły podjąć się 9-miesięcznej modlitwy w intencji zagrożonego życia nienarodzonych dzieci.

7. Także 25 marca przypada jubileusz 25-lecia powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Modlimy się tego dnia za nasz Kościół lokalny.

8. Tradycyjnie, w czasie Wielkiego Postu są wystawione skarbonki, do których składamy ofiary na kwiaty do dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

9. Parafianom i innym przyjaciołom naszej wspólnoty składamy szczególne podziękowanie za przekazywanie 1 proc. swego podatku na rzecz organizowanych przez naszą parafię różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pragniemy z całego serca wyrazić wdzięczność za to wsparcie. Ofiarowane pieniądze w całości służą dobru młodego pokolenia – wypoczynkowi i zdrowiu ciała, ale także formacji duchowej i patriotycznej. Dziękując za każdy dar, zapewniamy o stałej pamięci modlitewnej w intencji naszych Ofiarodawców.

10. W dzisiejszym „Źródle spod Pańskiej Góry” zamieszczamy m.in. kolejne kazanie pasyjne ks. proboszcza. Piszemy także szerzej o akcji „Rodzina rodzinie”, której celem jest pomoc ofiarom wojny w Syrii.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.