Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 MARZEC 2017

Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Niedzielne nabożeństwa wielkopostne: Godzinki do Męki Pana Jezusa – godz. 6:00. Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką - godz. 13:20. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym - godz. 15:00.

Dziś o godz. 16:00 w kryptach pod plebanią spotkanie informacyjne dla rodzin, które chcą zaangażować się w Ruch Domowego Kościoła.

Sprawy duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Przy drzwiach wyjściowych znajdują się skrzynki, gdzie można wrzucać ofiary na cele misyjne.

2. Jutro, w poniedziałek 13 marca przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach.

3. Z racji przypadającej 19 marca niedzieli okresu Wielkiego Postu, liturgiczna uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi, będzie obchodzona w poniedziałek, 20 marca.

4. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zwracamy się do rodziców i wychowawców, aby z większą troską spojrzeli w tym czasie na swoich podopiecznych. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odprawianych w piątki dla dzieci o godz. 16.15, dla starszych o godz. 17.00 (tym razem nabożeństwo poprowadzi Honorowa Straż NSPJ), natomiast dla młodzieży po Mszy św. o godz. 18.00 (poprowadzi D.K. młodzież z gimnazjum - ks. Paweł).

5. W czwartek, 16 marca serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia. Msza św. o godz. 18.00, po niej konferencja i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

6. W piątek, 17 marca modlimy się do Bożego miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca.

7. 7 kwietnia z naszej parafii wyruszy kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Szczegółowe informacje w „Źródle…” oraz na stronie internetowej parafii. Spotkanie organizacyjne we czwartek, 23 marca o godz. 18.30 w domu katechetycznym.

8. W poniedziałek, 20 marca w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ich program zamieszczamy w „Źródle…”

9. 30 kwietnia po raz piąty z hałcnowskiej bazyliki wyruszy pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapisy przyjmowane są do 2 kwietnia, m.in. w naszym kiosku „Emaus” oraz drogą internetową.

10. Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się puszki, do których można składać ofiary na kwiaty do dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

11. Zachęcamy do lektury parafialnego czasopisma. Zamieszczamy m. in. kazanie pasyjne ks. proboszcza oraz tekst o ks. wikariuszach posługujących w naszej parafii od 1988 roku.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.