Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 05 MARZEC 2017

Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania.

Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem. (Adoracja Najśw. Sakramentu)

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiejsze nabożeństwa:

- w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 12.30 czyli ok. godz. 13.20 zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną przez Akcję Katolicką.

- Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 15.00. Rozważania pasyjne wygłosi nam ks. proboszcz Stanisław Czernik

Sprawy duszpasterskie

1. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijać.

2. We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.15, dla starszych o godz. 17.00, natomiast dla młodzieży po Mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali o godz. 15.00. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

3. Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się od 20 do 22 marca, natomiast dla całej parafii - od 1 do 5 kwietnia oraz dla dzieci z SP nr 2 od 4 do 6 kwietnia.

4. W środę, 8 marca pragniemy wziąć udział w nowennie do św. Józefa na Karmelu w Wadowicach. Msza święta o godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. Także w środę, 8 marca po wieczornej Mszy św. czyli ok. godz. 19.00 w kryptach pod plebanią odbędzie się spotkanie organizacyjne pielgrzymki do Rzymu i Włoch w dniach 16 – 23 kwietnia. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy!

6. W środę, 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Wszak odgrywają one szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi.

7. W przyszłą – drugą Niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

8. W nadchodzącą niedzielę, 12 marca na Mszę św. o godz. 14.00 w sposób szczególny zapraszamy dzieci z przedszkola wraz z rodzicami bądź opiekunami.

9. Wszystkie małżeństwa, które chciałyby poznać Ruch Oazy Rodzin zapraszamy na spotkanie informacyjne w przyszłą niedzielę, 12 marca o godz. 16.00 w kryptach pod plebanią.

10. Zachęcamy do lektury “Źródła spod Pańskiej Góry”, w którym zamieszczamy m.in. teksty na Wielki Post. Drukujemy także zdjęcia księży i sióstr posługujących w naszej parafii

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.