Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 luty 2017

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem.

Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna.
Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy :

1. W środę, 22 lutego przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

2. W czwartek, 23 lutego - wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. To uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.

Sprawy duszpasterskie

1. W czwartek, 23 lutego w kinie "Beskid" o godz. 13.00 i 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszamy młodzież i wszystkich chętnych. Goście przybliżą nam wydarzenia najnowszej historii naszej Ojczyny.

2. W piątek, 24 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową. Chętnych do prowadzenia modlitwy prosimy o zapisanie się w kiosku "Emaus".

3. Przedstawiciele Koła Misyjnego z parafii pragną przeprowadzić zbiórkę różańców, medalików i krzyży, które chcą przekazać na misje. Przy ołtarzy Serca Bożego są wystawione pojemniki, w których możemy je składać.

4. Andrychowskie biuro pielgrzymkowe Via Travel zaprasza na pielgrzymkę lotniczą do Lourdes w terminie 26 - 30.03. 2017 r. Szczegóły znajdują się na plakacie w gablotach.

5. Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. W "Źródle." przedstawiamy m.in. podsumowanie tegorocznej Kolędy.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.