Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 05 luty 2017

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii.

Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

W najbliższych dniach będziemy wspominali :

W poniedziałek 6 lutego wspominamy św. Pawła Mikę i jego Towarzyszy, pierwszych męczenników Dalekiego Wschodu.

W piątek 10 lutego wspominamy św. Scholastykę (?542), dziewicę, siostrę św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

Sprawy duszpasterskie

1.W nadchodzący piątek, 10 lutego przypada pierwsza rocznica Nawiedzenia w parafii Obrazu Bożego Miłosierdzia i relikwii św. Siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II.

2.W sobotę, 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto to łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. W święto Matki Bożej z Lourdes mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. W naszym szpitalu (WSP) Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować w sobotę o godz. 15.00. Pół godziny wcześniej spowiedź. W kościele parafialnym nabożeństwo dla naszych seniorów i chorych odbędzie się także w sobotę, 11 lutego. Rozpocznie się spowiedzią o godz. 9.30, Msza św. o godz. 10.00, po której odbędzie się spotkanie duszpasterskie. Prosimy domowników o zorganizowanie transportu i zapewnienie opieki uczestnikom nabożeństwa.

3.W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

4.W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę św. dla przedszkolaków, najmłodszych parafian wraz z rodzicami i opiekunami.

Zachęcamy do lektury gazety parafialnej, w której m.in. powracamy do cyklu prezentującego polskich kandydatów na ołtarze.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.