Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycznia 2017

Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany do współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu Dobrej Nowiny, przede wszystkim świadectwem życia w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w naszym narodzie.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 16.00 odbędzie się Przegląd Kolędniczych Zespołów Rodzinnych i występy solistów. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła.

W najbliższych dniach będziemy wspominali :

1.We wtorek, 24 stycznia - św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.

2.W środę, 25 stycznia - św. Paweł Apostoł (zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan)

3.W czwartek, 26 stycznia - św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

4.W piątek, 27 stycznia - bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński.

5.W sobotę, 28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

Sprawy duszpasterskie

1.W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej - nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie - Zbawicielu świata.

2.Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo "islam" często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary - Abrahamie.

3.We wtorek, 24 stycznia zakończymy odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Dodatkowa Kolęda w przyszłą niedzielę, 29 stycznia od godz. 15.00. Zapisy w zakrystii po Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

4.Zachęcamy do nabycia parafialnej gazetki, w której w związku z rozpoczynającym się w naszej parafii cyklem spotkań, piszemy m.in. o radach Jana Pawła II dla rodzin.

Drodzy Parafianie, za Waszą życzliwość podczas wizyty duszpasterskiej, za wszystkie spotkania, rozmowy pragniemy Wam wszystkim już dziś podziękować. Zapewniamy o naszej modlitwie. Na podsumowaniu Kolędy przedstawimy Wasze propozycje i prośby.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.