Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
NIEDZIELA 08 Stycznia 2017

Wspominamy w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest. Wspominając chrzest Pana Jezusa myślimy o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej wspólnoty z Panem Bogiem.

W tym sakramencie otrzymaliśmy dar Bożej miłości. Zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa.

Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Na początku dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie. Pobłogosławioną wodę będzie można zabrać do naszych domów, by je pokropić bądź też przygotować dla przychodzącego z błogosławieństwem i duszpasterską wizytą kapłana.

Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także, by zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi. Niech akt pokuty składający się z pokropienia wodą święconą o tym nam przypomni.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

1. Dzisiaj o godz. 14.00 Msza św. dla przedszkolaków. Po tej Mszy św. odbędzie się koncert kolęd orkiestry ze Szkoły Muzycznej z Wadowic.

2. Także dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.30 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu wywodzącego się z naszej parafii zespołu "Matthias Singers".

Sprawy duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

2. W nadchodzącą sobotę, 14 stycznia o godz. 14.00 w Czańcu na diecezjalnym Opłatku spotkają się członkowie Akcji Katolickiej.

3.Spotkanie opłatkowe Wspólnot Różańcowych naszej parafii w przyszłą niedzielę, 15 stycznia o godz.15.00 w kryptach. W tym samym czasie w parafialnym kinie "Beskid" na Opłatku spotkają się członkowie Oazy Rodzin.

4.Serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Przeglądzie Rodzinnych Grup Muzykujących, który odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia o godz.16.00 w kościele. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii w godzinach urzędowania oraz w zakrystii po Mszach świętych.

5.W przyszłą niedzielę, 15 stycznia będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

6.Zachęcamy do lektury gazety parafialnej. Zamieszczamy w niej m.in. ciekawą statystykę parafialną za 2016 rok. Piszemy także o ważnym procesie w obronie wolności sumienia.

7.Trwa wizyta duszpasterska zwana "kolędą".

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.