Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia - Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje.

Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy, więc z tego daru Kościoła.

Dzień dzisiejszy to z woli papieża Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W naszych modlitwach pamiętajmy, więc i o tej ważnej dla wszystkich intencji.

Sprawy duszpasterskie

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. We czwartek w modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą.

W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

Porządek nabożeństw będzie w nadchodzącym tygodniu zmieniony:

* W pierwszy czwartek spowiedź rozpocznie się o godz. 16.00, o godzinę wcześniej niż tradycyjnie. W piątek, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. O godz. 15.00 wyjedziemy do chorych z posługą sakramentalną. Prosimy dzisiaj o zgłoszenie tej wizyty w zakrystii. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem.

* W pierwszy piątek - uroczystość Objawienia Pańskiego - porządek Mszy św. jak w niedzielę. Spowiedź od godz. 17.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia. Serdecznie zapraszamy cały personel.

Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą - zgodnie z dawnym polskim zwyczajem - na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecamy tę dodatkową składkę ofiarności parafian.

* W pierwszą sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 - nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Zachęcamy serdecznie do lektury gazety parafialnej, w której zamieszczamy m.in. trzecią część planu kolędy oraz rozmowę z Ks. Proboszczem poświęconą inwestycjom w parafii.

W tym tygodniu patronują nam :

W poniedziałek, 2 stycznia - święty Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, wielcy biskupi i nauczyciele wiary. Żyli w IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Czci ich Kościół Wschodni i Zachodni. Niech ten dzień będzie dla nas okazją do refleksji i modlitwy o przywrócenie jedności Kościoła, o umocnienie w wierze i unikanie błędów wynikających z braku wiedzy.

Jeszcze raz wszystkim Parafianom i Gościom przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem w Nowym Roku Pańskim 2017. Szczęść Boże.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.