Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

Niedziela NARODZENIE PAŃSKIE 25 Grudnia 2016 r.

Biorąc udział w Pasterce, czyli we Mszy Świętej sprawowanej w noc Narodzenia Pańskiego, przeżyliśmy radość ze spotkania ze Zbawicielem, podobną do tej, której doświadczyli pasterze betlejemscy przed dwoma tysiącami lat.

Tę radość pragniemy zanieśmy dzisiaj do naszych domów rodzinnych i wszędzie tam, gdzie pracujemy.

Chociaż ten, kto bierze udział w Pasterce, czyni zadość obowiązkowi uczestniczenia we Mszy Świętej w uroczystość Narodzenia Pańskiego, to jednak zapraszamy Was wszystkich na Mszę Świętą w ciągu dnia po to, by okazać miłość Panu Bogu i wynagrodzić Mu za Msze Święte opuszczone w ciągu roku z różnych powodów.

Przypominamy, że wierni, którzy przyjęli Komunię św. podczas Pasterki, mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego.

ŻYCZENIA

"Dziś narodził się nam Zbawiciel". Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi doświadcza lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Światło nocy betlejemskiej niech opromienia życie Waszych rodzin, szkół, urzędów, organizacji społecznych, zakładów pracy a błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech towarzyszy Wam i Waszym bliskim w święta i przez całe życie.

Uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że "Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami".

Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Sprawy duszpasterskie

W dni świąteczne zapraszamy wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Tu ma miejsce najpełniejsze spotkanie wierzącego chrześcijanina z Bogiem - Człowiekiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego prosimy, aby nie spieszyć się z wyjściem z kościoła zaraz po błogosławieństwie. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi - nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary!

1.Dzielmy się prawdą, że narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Dzielmy się tą wielką radością ze wszystkimi, których spotkamy, życząc sobie wzajemnie, by nowonarodzony Pan i Odkupiciel opromieniał każdy dzień swoją obecnością, by nas umacniał i wspierał, by nam błogosławił i hojnie udzielał swoich łask i wszelkiego dobra. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypominał nam Rok Miłosierdzia. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.

2.Jutro - drugi dzień świąteczny - święto św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. Błogosławieństwo owsa po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 6.30 i 8.00. Składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i na KUL. Msze św. o godz. 12.30 i 14.00 ubogaci Orkiestra Dęta OSP z Roczyn z półgodzinnym koncertem kolęd po tych Liturgiach.

1.Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej, w której zamieszczamy m.in. plan kolędy do 14 stycznia oraz pierwszą część wywiadu z ks. proboszczem Stanisławem Czernikiem.

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA - Poniedziałek 26 grudnia 2016r.

Dziś, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, obchodzimy święto św. Szczepana, diakona i męczennika. Wspominając tego, który jako pierwszy zginął pod gradem kamieni za głoszenie prawdy o Zbawicielu, pamiętajmy w modlitwie o chrześcijanach, którzy w naszych czasach cierpią prześladowanie dla imienia Chrystusa i o dzisiejszych solenizantach, aby do końca wytrwali w wierze.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Błogosławieństwo owsa - na Mszach św. o godz. 6:30 i 8:00.

1. We wtorek, 27 grudnia przypada wspomnienie św. Jana, apostoła i ewangelisty.

2. W środę, 28 grudnia święto Świętych Młodzianków. Tradycyjnie tego dnia modlimy się w intencji poszanowania każdego poczętego życia.

3. W piątek, 30 grudnia przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ks. Biskup Ordynariusz udziela dyspensy od pokarmów mięsnych.

4. W nadchodzącą sobotę, 31 grudnia przypada ostatni dzień roku 2016. Zapraszamy na uroczyste nabożeństwo przebłagalne na godz. 17.00.

5. W przyszłą niedzielę, 1 stycznia 2017 roku przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to światowy dzień modlitw o pokój.

Wizyta duszpasterska

Od wtorku, 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską, która jest wyrazem troski duszpasterskiej o budowanie wspólnoty wiernych oraz wypływa z obowiązku apostolskiego, który spoczywa na kapłanach pracujących w danej parafii, aby poznać wiernych powierzonych naszej pieczy. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem diecezjalnym i powszechnym. Zachęcamy, aby wszyscy domownicy starali się być obecni. Dzień wizyty duszpasterskiej jest szczególnym przeżyciem. Doświadczamy, że ta wizyta jest zawsze pięknie przygotowana i niech będzie tak i w tym roku. Nakrywamy białym obrusem stół, na nim stawiamy świece, krzyż do pocałowania, kładziemy wodę święconą, kropidło, księgę Pisma Świętego i zeszyt(y) do religii. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przedstawia indeks obecności. Pięknym zwyczajem jest, aby kapłana w progu domu powitał i zaprosił gospodarz. W rozmowach z kapłanem przedstawmy nasze problemy oraz spostrzeżenia i propozycje dotyczące pracy duszpasterskiej.

Jak i na poprzednich wizytach duszpasterskich, pragniemy i w tym roku pozostawić koperty na konieczne prace inwestycyjne w naszej parafii. Prace, które winniśmy wykonać to remonty budynków parafialnych. Pozostaje m.in. dalszy remont domu Sióstr Służebniczek z konserwacją elewacji, odnowienie elewacji Domu Katechetycznego, remont "organistówki". Polecamy te inwestycje dobroci serc parafian. Decyzja o wsparciu ofiarami tych prac należy oczywiście do parafian.

Całodzienną wizytę pragniemy rozpoczynać od godz. 8.30, natomiast popołudniowa odbywać się będzie w większości od godz. 14.00 lub 15.00. Przy zapowiadaniu rejonów będą podawane godziny rozpoczęcia kolędy oraz porządek nawiedzania rodzin, aby ułatwić parafianom spokojne przygotowanie się do niej. Z dalszych rejonów parafii, jeżeli jest to możliwe, prosimy serdecznie o przyjazd po kapłana. Dla sprawniejszej organizacji dobrze by było zgłosić taką pomoc wcześniej.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.