Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

III Niedziela Adwentu 11 Grudzień

Przeżywamy dzisiaj w Kościele trzecią niedzielę Adwentu. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete - "Radujcie się!".

Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): "Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko". Dlatego też w dzisiejszej liturgii, zamiast fioletowych szat, pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i w tę właśnie niedzielę rozdawania róż.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

W dzisiejszą niedzielę o godz. 9:30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji internowanych w czasie stanu wojennego - ludzi broniących wolności, sprawiedliwości i dobra naszej Ojczyzny, a dzisiaj często zapomnianych. Po Mszy św. pochód pod ołtarz - Golgotę Andrychowską.

Dzisiaj po każdej Mszy św. można będzie nabyć opłatki i świece wigilijne oraz kalendarz parafialny na 2017 rok.

Dzisiaj o godz. 17:00 spotkanie Rady Duszpasterskiej.

W tym tygodniu patronują nam :

13 XII - św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych)

14 XII - św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.

Sprawy duszpasterskie

1.Podobnie, jak w latach poprzednich i w tym roku pragniemy jako duszpasterze przyjść z życzeniami do każdej rodziny naszej parafii, łamiąc się opłatkiem. W życzeniach zamieszczone jest posłanie do parafian z omówieniem ważnych rocznic w 2017 roku z podaniem hasła: Idźcie i głoście". Ponadto przedstawione są dokonania duszpasterskie, gospodarcze i społeczne za 2016 rok. Życzenia przyniosą do naszych domów ministranci i młodzież oraz panie z naszych wspólnot parafialnych.

2.Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.

3.Spowiedź adwentowa dla całej naszej wspólnoty parafialnej odbędzie się we wtorek, 20 grudnia. Natomiast na Osiedlu, w parafii św. Stanisława odbędzie się w czwartek, 22 grudnia. Program spowiedzi w parafiach naszego dekanatu zamieszczamy w "Źródle."

4.Od jutra rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko!

5.W nadchodzący czwartek, 15 grudnia - Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy!

6.W piątek, 16 grudnia oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

7.Świąteczne odwiedziny chorych - szczególnie tych, których księża nie odwiedzają w pierwsze piątki, odbędą się w poniedziałek, 19 grudnia. Prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii. Godziny odwiedzin podamy w następną niedzielę.

8.Pragniemy zachęcić naszych maturzystów do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach, które dla chłopców odbywać się będą w Seminarium Duchownym w Krakowie w dniach 27 - 30 grudnia. Parafia pokryje koszty związane z tymi rekolekcjami.

9.W przyszłą niedzielę, 18 grudnia na Placu Mickiewicza w godz. 12.00 - 15.00 odbędzie się spotkanie wigilijne dla mieszkańców. Organizatorzy zapraszają.

10.Zachęcamy do lektury naszej gazetki, w której znajdziemy m.in. tekst adwentowy, tym razem poświęcony symbolice światła

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.