Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

I Niedziela Adwentu 27 Listopad

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: "Idźcie i głoście". Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku.

W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. W tym nowy roku liturgicznym będziemy przeżywać 100 lecie objawień Fatimskich i 100 lecie śmierci św. Brata Alberta Módlmy się, zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Porządek nabożeństw

Dziś Godzinki do NMP - 6:00

Msza św. Roratnia - 6:30

Następne Msze św. bez zmian:

8:00 - 9:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00, 18:00 i 19:30

W tym tygodniu przypadają

W środę 30 listopada - wspom. św. Andrzeja Apostoła, który po spotkaniu Mistrza z Nazaretu podzielił się tą radosną nowiną z bratem, Szymonem Piotrem i przyprowadził go do Jezusa.

W sobotę 3 grudnia - wspom. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera i jezuity, który zasłynął, jako jeden z największych ewangelizatorów Dalekiego Wschodu; w tym dniu przypada także Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej;

W niedzielę 4 grudnia - wspom. św. Barbary, dziewicy i męczennicy, która patronuje osobom ciężko pracującym i narażonym na utratę życia. W intencji naszych braci górników i ich rodzin zostanie o godz. 9.30 odprawiona uroczysta Msza św.

Sprawy duszpasterskie

1.Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy św. będzie Ją symbolizowała zapalona, roratnia świeca.

2.W ciągu tygodnia Msza św. Roratnia o godz. 6.50 (10 minut wcześniej, aby dzieci mogły zdążyć na godz. 8.00 do szkoły). Bardzo serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tej Eucharystii. Szczególnie zachęcajmy do wspólnej modlitwy dzieci i młodzież. Hasłem tegorocznych rorat jest zdanie: "Odrywamy skarby nasze Diecezji". Opracowany został specjalny program poświęcony historii naszej diecezji oraz świętych pochodzących z niej. Jest to przygotowanie do obchodów 25-lecia powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Natomiast te osoby, które ze względu na szkołę bądź inne obowiązki nie mogą być rano, zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

3.W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek miesiąca, spowiedź od godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem w intencji powołań kapłańskich i zakonnych; pierwszy piątek - spowiedź dla dzieci od godz. 16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym; pierwsza sobota - oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny z nabożeństwem po Mszy św. o godz. 8.00. Wyjazdy do chorych prosimy zgłaszać do zakrystii.

4.Dzisiaj i przez kolejne niedziele Adwentu przy plebanii wspólnoty parafialne będą rozprowadzać opłatki, świece wigilijne Caritas oraz kalendarze parafialne z ładną szatą graficzną z naznaczonymi uroczystościami, świętami kościelnymi i parafialnymi. W ciągu tygodnia opłatki, świece i kalendarze można nabywać w kancelarii oraz zakrystii po nabożeństwach.

5.5. Uroczysty chrzest przewidziany jest w święto św. Szczepana o godz. 14.00. Przygotowanie odbędzie się w środę, 21 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00.

6.Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy lampion adwentowy.

7.Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

8.W nadchodzącą sobotę 3 i niedzielę 4 grudnia serdecznie zapraszamy do parafialnego kina "Beskid" na film dla całych rodzin - "Młody Mesjasz". Początek seansów - godz. 17.00. Wstęp wolny. Możliwość złożenia datków na pokrycie kosztów emisji filmu.

9.Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. Znajdziemy w niej m.in. relację z przeglądu pieśni patriotycznej oraz tekst poświęcony rozpoczętemu właśnie Adwentowi.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.