Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXXIV Niedziela Uroczystość Chrystusa Króla
20 Listopad

Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

Dzisiejsza uroczystość jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

- W dzisiejszą niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata przez odmówienie "Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego" możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

- Wczoraj biskupi polscy w Łagiewnikach w imieniu naszego narodu proklamowali "Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana". W parafii odmówimy "Akt..". dzisiaj na każdej Mszy św.

- Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy.

- Dziś po Mszach św. zapraszamy do krypt pod naszą plebanią do obejrzenia wystawy pamiątek związanych z historią walk o niepodległą Polskę.

W tym tygodniu przypadają

We wtorek 22 listopada - św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej

W czwartek 24 listopada - św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

Sprawy duszpasterskie

1."Jak wierzyć w świecie niewiary?" - to temat katechezy, którą wygłosi ks. prof. Edward Staniek w najbliższy wtorek, 22 listopada w Hałcnowskiej Bazylice. Katecheza rozpocznie się o godz. 19.00. Wcześniej o godz. 18.15 ks. profesor odprawi Mszę św.

2.W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 w naszej parafii rozpocznie się całodobowa modlitwa różańcowa z adoracją Najświętszego Sakramentu - "Jerycho".

3.Także w piątek, 25 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4.W nadchodzącą niedzielę, 27 listopada przypada I Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny. Msza św. roratnia w niedziele o godz. 6.30, w ciągu tygodnia o godz. 6.50, natomiast dla tych osób, które nie mogą modlić się rano, wieczorem o godz. 18.00.

5.Także od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane przy naszym kościele opłatki wigilijne, świece oraz kalendarze parafialne. Opłatki będzie można nabywać również w ciągu tygodnia w zakrystii oraz w kancelarii w godzinach dyżurowania. Zachęcamy do nabywania opłatków w naszej parafii, które są już poświęcone. Apelujemy, aby nie kupować ich w sklepach, gdzie są one tylko towarem pozbawionym wartości religijnej. Ofiary składane przy zakupie opłatków i kalendarzy parafialnych przeznaczone będą na pokrycie kosztów dalszych remontów budynków parafialnych.

6.Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. W tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

7.Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie za naszych bliskich i drogich nam zmarłych we Mszy św. gregoriańskiej w tygodniu o godz. 18.00.

8.Biblioteka parafialna do marca czynna tylko w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00.

9.Zachęcamy serdecznie do lektury gazety parafialnej. Piszemy m. in. o uroczystości zamknięcia Bramy Miłosierdzia w naszej parafii.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.