Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXXI Niedziela Zwykła 30 Październik

Obchodzimy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła, które to poświęcenie odbyło się w 1721 r. Dokonał go ks. biskup kijowski Jan Tarło. Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga, czuli się odpowiedzialni za korzystanie z niego, utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj uroczysta Msza św. o godz. 9:30 w intencji Ojczyzny z poświęceniem i wmurowaniem ziemi z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Dziś o godz. 14:00 Msza św. w intencji kół myśliwskich "Beskid" i "Rogacz" z poświęceniem figury św. Huberta. (Na parkingu myśliwi przygotowali wystawę oraz poczęstunek)

Nabożeństwo różańcowe - godz. 17:30.

Sprawy duszpasterskie

1.W poniedziałek, 31 października - zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiamy naszą zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych, młodzież i dzieci.

2.W nachodzący wtorek, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu pragnie oddać cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Uroczystość ta przypomina nam prawdę o Świętych obcowaniu, o tych, którzy nas otaczają opieką.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św.:

6:30, 8:00, 9:30, dodatkowa o godz. 10:00 na cmentarzu, 11:00, 12:30. Natomiast o godz. 14:00 na cmentarzu odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana przez kapłanów trzech parafii. Po Liturgii odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tej Eucharystii i procesji. Przygotowane zostaną miejsca siedzące. Prosimy, aby w miarę możliwości zgromadzić się wokół kaplicy i czynnie uczestniczyć we Mszy św. Wieczorna Msza św. tylko o godz. 18:00 (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. 19:30). Natomiast o godz. 19:00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Spowiedź:

Skorzystajmy ze spowiedzi w dni poprzedzające Wszystkich Świętych, aby godnie przeżyć tę uroczystość. Kapłani spowiadać będą podczas każdej Mszy św. oraz w poniedziałek od godz. 17:00

Uroczystość Dzień Zaduszny

Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.

Msze św.:

Modlitwy z wypominkami - 6:00, Msze św. 6:15 , 8:00, 10:00 w kaplicy na cmentarzu, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu; 14:30; 17:00; 18:00. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami.

3. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały miesiąc o godz.18:00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

Od 1 do 8 listopada będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji i nawiedzając kościół lub cmentarz. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

4.Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii, przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: w dzisiejszą niedzielę po Mszach św., w poniedziałek od 8:00 do 17:00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 14:00.

5.Wzorem ubiegłych lat, nasza młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą rozprowadzanie na cmentarzu w dzisiejszą niedzielę, jutrzejszy poniedziałek oraz we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii. Dlatego gorąco zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Za każdy, nawet najdrobniejszy zakup składamy serdeczne "Bóg zapłać".

W tym tygodniu przypadają

Pierwszy czwartek miesiąca. Spowiedź od godz. 17:00. Msza św. z nabożeństwem w intencji powołań o godz. 18:00

Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz. 16:00, Msza św. dla dzieci o godz. 17:00, z kolei o godz. 18:00 - Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym

Pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu N.M.P. Wyjazd do chorych o godz. 10:00.

W tym tygodniu patronują nam 4 listopada - św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy Soboru Trydenckiego.

Zachęcamy do nabycia naszej gazetki parafialnej, w której znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o uroczystościach Wszystkich Świętych.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.