Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXX Niedziela Zwykła 23 Październik

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji oraz misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Z wiarą i ufnością prośmy Go w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca.

Witamy dzisiaj w naszej świątyni ks. dr Krzysztofa Borowca, znawcę muzyki kościelnej. Przybliży nam jej historię i piękno.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

O godz. 9:30 uroczysta Msza św. w intencji zmarłych z Hospicjum Domowego w Andrychowie.

Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii przyjmujemy na wypominki oraz naszymi ofiarami jak co roku pragniemy wesprzeć Kuchnię św. Brata Alberta. Dobrocią naszych serc obejmijmy to dzieło i nasze siostry Albertynki posługujące wszystkim ubogim.

Serdecznie zapraszamy dzisiaj na godz. 17:00 do parafialnego kina "Beskid" na film "Bóg w Krakowie", polską produkcję z gwiazdorską obsadą opowiadającą o wierze, nadziei, przebaczeniu, miłości, ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka za Bogiem i Jego miłosierdziem. Wstęp wolny, możliwość złożenia datków na pokrycie kosztów emisji obrazu.

Nabożeństwo różańcowe - godz. 17.30. W tygodniu - o godz. 17.15.

W tym tygodniu patronują nam

W piątek, 28 X - święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w "katalogu" Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską.

Zachęcamy do nabycia naszej parafialne gazetki, w której piszemy m.in. o niepokojącym raporcie dotyczącym dyskryminacji chrześcijan w Europie.

Sprawy duszpasterskie

1.W tym tygodniu w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

2.W nadchodzącą niedzielę, 30 października o godz. 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w 32. r. śmieci ks. J. Popiełuszki. Po Mszy św. poświęcenie i wmurowanie ziemi z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Natomiast o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji myśliwych z kół łowieckich: "Beskid" i "Rogacz". Na tej uroczystej Liturgii zostanie poświęcona kapliczka - feretron św. Huberta jako wotum dla naszego kościoła.

3.Za kilka dni rozpocznie się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wypominkowe, na których możemy wypisać imiona zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Są trzy rodzaje blankietów: Msze św. gregoriańskie, wypominki roczne lub jednorazowe. Prosimy naznaczyć godziny. Wypełnione kartki można składać na tacę bądź na cmentarzu w niedzielę, 30 października i poniedziałek, 31 października od godz. 8.00 do 17.00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8.00 do 14.00. Natomiast w zakrystii można je składać po każdej Mszy św. a w kancelarii w godzinach przyjmowania.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.