Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XIX Niedziela Zwykła 16 Październik 2016

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej ? przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo "modlitwa różańcowa - jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond - jest modlitwą potężną" i że "każdy Polak powinien odmawiać różaniec", bo "tą bronią pokonamy zło". Z wiarą i ufnością prośmy Pana w czasie tej Eucharystii o pełne oczyszczenie naszego serca.

Witamy ks. prof. Przemysława Sawę - Misjonarza Miłosierdzia Bożego.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Nabożeństwo różańcowe - godz. 17.30. W tygodniu o godz. 17.15.

Dzisiaj swój odpust parafialny przeżywa parafia w Zagórniku. Suma o godz. 11.30.

Dziś o godz. 19.00 posiedzenie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Także dzisiaj andrychowianie mogą pomóc w sfinansowaniu pamiątkowej tablicy poświęconej naszemu rodakowi, lotnikowi Józefowi Witkowi, który zginał niosąc pomoc powstańczej Warszawie w sierpniu 1944 r. Tablica za zgodą Ks. Proboszcza zostanie umieszczona na należącej do parafii kaplicy cmentarnej.

W tym tygodniu patronują nam

1.W poniedziałek, 17 X - św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej;

2.We wtorek, 18 X - św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich

3.W środę, 19 X - bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!"

4.W czwartek, 20 X - św. Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli wychowawców. Po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się Wieczór Uwielbienia.

5.W piątek, 21 X - bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;

6.W sobotę, 22 X - św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus. W tym dniu swój odpust przeżywa parafia św. Stanisława na Osiedlu.

Zachęcamy do lektury naszego czasopisma. Obok informacji z życia parafii, zamieszczamy m.in. pierwszą część cyklu, w którym przyglądając się Księdze Koheleta spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jaka jest prawda o Bogu, człowieku i świecie.

Sprawy duszpasterskie

1.Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

2.We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię i spotkanie w kryptach zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

3.W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

4.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła - misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Natomiast o godz. 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji zmarłych z Domowego Hospicjum w Andrychowie. Po Mszach św. naszymi ofiarami będziemy wspierać Kuchnię św. Brata Alberta.

5.Od jutra przyjmowane będą wypominki, roczne jednorazowe i Msze św. gregoriańskie, które odprawiane będą przez cały miesiąc listopad. Blankiety znajdują się pod chórem i przy wyjściu bocznym oraz zamieszczone są w naszym parafialnym czasopiśmie. Prosimy o wpisanie we właściwą rubrykę intencji modlitwy, to jest: jednorazowe, roczne i Msze św. gregoriańskie.

6.W przyszłą sobotę oraz niedzielę, 22 i 23 października serdecznie zapraszamy na godz. 17.00 do parafialnego kina "Beskid" na film "Bóg w Krakowie", polską produkcję z gwiazdorską obsadą opowiadającą o wierze, nadziei, przebaczeniu, miłości, ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka za Bogiem i Jego miłosierdziem. Wstęp wolny, możliwość złożenia datków na pokrycie kosztów emisji obrazu. Więcej o filmie w "Źródle.".

7.Parafianom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy m. In. członkom Akcji Katolickiej, Róż Różańcowych i młodzieży z LO, ZS nr 2 im. św. Królowej Jadwigi za pomoc w tym dziele. Zebrana kwota wyniosła 8950,00 zł. W to dzieło włączyli się także harcerze, którzy na Groniu Jana Pawła II przy schronisku zebrali kwotę 650,00 zł. Im także składamy podziękowania.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.