Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXIV Niedziela Zwykła 11 Wrzesień 2016

Dziś - dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem rozpoczęcie VI Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj w Andrychowie obchodzimy XV Dzień Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię. Program rozpocznie się na plantach miejskich o godz. 9.00 i zakończy o godz. 13.00. W imieniu organizatorów zapraszamy.

Dzisiaj naszymi ofiarami wspieramy poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Puszki umieszczone są przy wyjściach z kościoła.

W tym tygodniu patronują nam

1.We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 18.00 do Inwałdu.

2.We środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa.

3.W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. czwartek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienie, jakie były udziałem Matki Bożej, która - jak nikt inny - była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzoremtrwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa, jako znaku naszego zbawienia.

4.W piątek, 16 września - wspominamy Świętych męczenników: św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych.

5.Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie.

Sprawy duszpasterskie

1.W nadchodzącym tygodniu 15, 16, 17 września będziemy przeżywać Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i polskiej młodzieży. Ten czas wpisuje się w Tydzień Wychowania. W czwartek, 15 września na godz. 18.00 zapraszamy w szczególności dzieci ze szkoły podstawowej, w piątek także na 18.00 - młodzież, szczególnie klasy 3 gimnazjum, które rozpoczną przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Konferencję poprowadzi ks. Przemysław Sawa - Misjonarz Miłosierdzia a zarazem egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej. W sobotę, 17 września na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup duszpasterskich w parafii. Zostaną uroczyście wręczone świece na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego. Po Eucharystii spotkanie w kryptach.

2.We czwartek, 15 września zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 i potrwa do godz. 21.00.

3.W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca. Uroczysta Msza św. o godz.15.00 z nabożeństwem i adoracją do godz.18.00.

4.W sobotę, 17 września odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapraszamy do udziału.

Prasa katolicka

Zachęcamy do nabycia naszej gazetki, gdzie piszemy m. in. o ustaleniach parafialnej Rady Duszpasterskiej. W "Źródle" także tekst ks. Jana Nowaka postulatora w procesie beatyfikacyjnym ks. Władysława Bukowińskiego, Apostoła Wschodu, który dziś został beatyfikowany w Kazachstanie.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.