Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXIII Niedziela Zwykła 04 Wrzesień 2016

Dziś – dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom - wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów dla dzieci z „0” i innych klas.

Dzisiaj na godz.19.00 zapraszamy na spotkanie Radę Duszpasterską.

W tym tygodniu patronują nam

W czwartek, 8 września celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W poniedziałek, 12 września w liturgii wspominamy natomiast Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić, jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

Sprawy duszpasterskie

1.Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych – do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz do bierzmowania odbywa się przy parafii. Nasza wspólnota parafialna dla dzieci i młodzieży ma wiele propozycji: liturgiczna służba ołtarza (ministranci i lektorzy) czy schola dziecięca, Oaza Młodzieżowa, które po wakacyjnej przerwie wznowią swoją działalność. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi tych grup. Triduum na rozpoczęcie Roku Duszpasterskiego odbędzie się 15,16 i 17 września.

2.W niedzielę, 11 września w Amfiteatrze „Pod Grojcem” w Żywcu odbędą się Diecezjalne Dożynki. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.00.

3.W sobotę, 17 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w kiosku „Emaus”.

4.Młodzież naszej parafii serdecznie zapraszamy na spotkania oazy młodzieżowej w każdy piątek po Mszy św. o godzinie 18.00 w domu katechetycznym.

5.W pierwszą niedzielę października będziemy przeżywać odpust ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Tradycyjnie te uroczystości połączymy z jubileuszami małżeńskimi. Prosimy, aby jubilaci, którzy przeżywają w tym roku 25-lecie i więcej zawarcia związku małżeńskiego zgłaszali swoją obecność na uroczystościach do zakrystii, celem przygotowania pamiątek.

6.Zachęcamy do lektury gazety parafialnej. Piszemy w niej m.in. o trudnych doświadczeniach, które stały się Matki Teresy z Kalkuty.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.