Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XVIII Niedziela Zwykła 31 lipiec 2016

Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża. Dziś – osiemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia miesiąca lipca. Eucharystia jest dziękczynieniem za Boże Dary. Przyjmijmy zatem Chrystusa obecnego w liturgii, który przez swoje misterium paschalne ocala nas od śmierci i czyni bogatymi przed Ojcem.

Porządek nabożeństw zmieniony !

Eucharystie sprawowane będą w następującym porządku: 6.30. - 8.00.- 9.00 (przesunięta z 9.30, nie będzie Mszy św. o godz. 11.00), następne Msze św. bez zmian: 12.30.-14.30.- 18.00. i 19.30.

Kalendarz Liturgiczny

- W poniedziałek, 1 sierpnia - św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów.

- W czwartek, 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney, prezbiter, który będąc proboszczem w Ars, zasłynął jako spowiednik i mąż modlitwy. Żył w latach 1786–1859. Obecnie czczony jest jako patron kapłanów, szczególnie proboszczów.

- W sobotę, 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

Sprawy duszpasterskie

1.Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

2.Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha.

3.Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

4.W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

- W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Spowiedź od godz.17.00. Msza św. z adoracją o godz.18.00

- W pierwszy piątek po południu będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 16.00. Msza św. wotywna o Bożym Sercu o godz. 18.00 z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

- W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o godz. 8.00 z nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu N.M.P. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza.

5.W środę o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego, Pani Andrychowskiej.

6.W czwartek, 4 sierpnia od godz. 9.00 do 15.00 odbędzie się akcja Honorowego Krwiodawstwa przy supermarkecie „Intermarche” w Andrychowie.

7.W nadchodzącą niedzielę, 7 sierpnia odbędzie się odpust na Trzonce - Złotej Górce. Msza św. o godz. 12.00. Organizatorzy proszą, by na wąskie dróżki nie wjeżdżać samochodami.

8.Z kolei do 6 sierpnia, czyli do dnia wyjścia w parafii św. Stanisława w Andrychowie przyjmowane są zapisy na pieszą pielgrzymkę dekanatu Andrychów na Jasną Górę. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona o godz. 7.00 w kościele św. Stanisława na Osiedlu.

Sprawy Społeczne

Zachęcamy do czytania naszego tygodnika parafialnego, gdzie zamieszczamy m.in. wywiad z ks. biskupem Czesławem Kozonem z Danii. Podsumowujemy także wizytę duńskich gości w naszej wspólnocie.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.