Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

XVI Niedziela Zwykła 17 lipiec 2016 r.

Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga.

Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów. Niech Pan Bóg towarzyszy swoją łaską rozpoczynającym się już w tę środę, 20 lipca XXXI Światowym Dniom Młodzieży. Niech będą one umocnieniem wiary tych, którzy będą w nich uczestniczyć, oraz tych, którzy będą ich przyjmować.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Kalendarz Liturgiczny

- W środę 20 lipca wspominamy bł. Czesława, prezbitera, dominikanina, bardzo mocno związanego z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu.

- W piątek, 22 lipca – Świętej Marii Magdaleny, która swoje życie na zawsze związała się z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana.

- W sobotę, 23 lipca - Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

Sprawy duszpasterskie

1.W środę na godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Matki Bożej Różańcowej Pani Andrychowskiej.

2.W kiosku „Emaus” rozpoczęły się zapisy na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Szczegóły w gazecie parafialnej.

3.Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 24 lipca po każdej Mszy św. z racji przypadającego w poniedziałek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców.

PRASA KATOLICKA

Czas wakacyjny niech będzie ubogacony lekturami i czasopismami religijnymi. W naszej gazecie parafialnej zamieszczamy m.in. program pobytu w parafii duńskich pielgrzymów. Piszemy o historii Światowych Dni Młodzieży. Kontynuujemy także cykl historyczny poświęcony wikarym posługującym w naszej wspólnocie.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.