Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

XIV Niedziela Zwykła 03 lipiec 2016 r.

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza dla naszych dzieci i młodzieży staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!

Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość. Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominać światu, że trzeba nieustannie budować i troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie których z orędziem Bożego królestwa do naszej Ojczyzny przybędą młodzi z całego świata. Chciejmy to spotkanie, można powiedzieć, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

1. Wakacje to „czas żniw” dla sekt. Młodzi ludzie szukają atrakcyjnych okazji spędzenia czasu, wyjeżdżają z domu. Wobec nieletnich, których chroni Kodeks Rodzinny, sekty nie stosują zazwyczaj technik głębokiego werbunku. Najważniejsze wobec osób, które nie ukończyły 18. roku życia jest stworzenie pozytywnego wizerunku tej grupy, nawiązanie kontaktu. Wiele sekt stosuje tzw. technikę oswajania, zapraszając na organizowane w lecie atrakcyjne wyjazdy, w których programie jest to, co modne i ciekawe, np. nauka języków obcych, szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych. Następnie w programie przemycają ważne dla nich treści, niekoniecznie zgodne z naszym światopoglądem. Zwróćmy zatem uwagę na to, kto jest organizatorem wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze dzieci.

2. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

Kalendarz Liturgiczny

W środę, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska

W piątek, 8 lipca – święty Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

Sprawy duszpasterskie

1.W środę zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego Pani Andrychowskiej o godz. 18.00.

2.Wakacje to czas urlopów i wyjazdów. Przypominamy o stosownym stroju, którego wymaga świątynia i liturgia w niej sprawowana. W ten sposób dajemy świadectwo naszej dojrzałości religijnej. Apelujemy także, aby nasze zachowanie w czasie zwiedzania kościołów było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zatem pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

3.W nadchodzący weekend, sobotę i niedzielę, 9 i 10 lipca w parafialnym kinie „Beskid” będziemy mogli obejrzeć film „Karolina” opowiadający historię bł. Karoliny Kózkówny, ale nie tylko. To także film o współczesnych ludziach i problemach etycznych, z którymi muszą się mierzyć. Serdecznie zapraszamy. Początek seansów – godz. 17.00. Wstęp wolny, możliwość złożenia wolnych datków na pokrycie kosztów emisji obrazu.

4.Zachęcamy do nabycia naszej gazety, w której zamieszczamy m.in. kolejną część cyklu poświęconego wikarym posługującym w parafii za ks. proboszcza Stanisława Sikory. Prezentujemy także sylwetkę polskiego świętego, Stanisława Papczyńskiego, patrona dzieci nienarodzonych i rodziców pragnących potomstwa.

5.Niech wakacyjny wypoczynek będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.