Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: wieczor.jpg
  • Zdjęcie: michal_archaniol_.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal.jpg
  • Zdjęcie: rekolekcje.jpg
  • Zdjęcie: medytacja.jpg
 

XI Niedziela Zwykła 12 czerwca 2016 r.

Dziś przypada 11. Niedziela zwykła. Z pokorą przychodzimy do Chrystusa świadomi tego, że obarczają nas grzechy i nieprawości. On jednak przynosi nam dar swojego przebaczenia i uzdatnia do przyjęcia miłosierdzia. Niech w czasie sprawowania Ofiary eucharystycznej nasze serca przeniknie duch pokory i wdzięczności za dary dobroci Bożej.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj:

Dzisiaj: - Nabożeństwo czerwcowe – godz. 17.30.

- Spotkanie Rady Duszpasterskiej o godz. 19.00

Kalendarz liturgiczny

13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;

14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau

15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek

17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył przede wszystkim potrzebującego człowieka.

Sprawy duszpasterskie

1.Trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy wielbiącej Boże Serce. Zapatrzeni w przebite dla wszystkich Serce Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca na potrzeby bliźnich i spieszmy im z bezinteresowną pomocą. Chrystus uczy nas, że błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który jest miłosierny. W tygodniu nabożeństwa czerwcowe odprawiane są po Mszy św. wieczornej.

2.We czwartek, 16 czerwca organizowany jest wyjazd na spotkanie z Bratem Elia - stygmatykiem z Włoch, które odbędzie się w kościele św. Franciszka w Wieliczce. Zapisy i informacje w kiosku „Emaus”.

3.Nadchodzący piątek, 17 czerwca to trzeci piątek miesiąca w którym oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu. Uroczysta Msza św. o godz. 15.00, po której odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00.

4.Zachcemy do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w nadchodzącą sobotę, 18 czerwca.

5.Za tydzień, w niedzielę, 19 czerwca w bielskiej katedrze św. Mikołaja odbędą się uroczystości zakończenia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji. Rozpoczną się one o godz.15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której odprawiona zostanie Msza św. Podczas liturgii przedstawiciele parafii naszej diecezji złożą świadectwa łask otrzymanych podczas peregrynacji.

6.Także w przyszłą niedzielę, 19 czerwca w naszym kościele o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. z okazji 80-lecia Koła Pszczelarzy w Andrychowie. Eucharystii przewodniczył się Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Białogłowski – kapelan polskich pszczelarzy. Po Mszy św. w domu kultury odbędzie się druga część uroczystości.

7.Polecamy lekturę parafialnej gazetki, w której zamieszczamy m.in. relację ze spotkania Lednica 2016, w którym uczestniczyli także nasi parafianie a w cyklu historycznym piszemy o ks. wikarych posługujących w naszej wspólnocie za ks. proboszcza S. Sikory.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.