Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 1 maja 2016

Dziś – szósta niedziela Wielkanocy, rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej będziemy modlić się w intencji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika. W tym roku przypada ono w niedzielę, która rangą jest ważniejsza niż to wspomnienie. W modlitwie będziemy prosić dobrego Boga, aby podejmowany przez ludzi pracy trud przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Będziemy modlić się też za tych, którzy poszukują pracy, by spotykali życzliwych ludzi gotowych pospieszyć im z pomocą.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Nabożeństwa majowe w niedzielę i święta –17.30. Natomiast w tygodniu na Majówki zapraszamy po Mszy św. o godz. 18.00.

Dziś o godz. 19.00 posiedzenie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie

Od najbliższego poniedziałku, 2 maja przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje, prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. W Polsce te dni noszą nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje kieruje się w stronę krzyży przydrożnych. W ramach nabożeństw majowych po Mszy św. o godz. 18.00 w tych dniach odbędą się procesje. W poniedziałek wokół kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych ze stacją przy krzyżu misyjnym. We wtorek procesja uda się alejką parkową pod zamek i do „Grotki” Matki Bożej, tam zostanie odprawione nabożeństwo majowe. W środę udamy się w procesji do kapliczki Matki Bożej przy ul. Pachla 14, przed domem Sióstr.

1.W poniedziałek 2 maja wspominamy św. Atanazego Wielkiego z Aleksandrii, biskupa i Doktora Kościoła.

2.Również jutro, 2 maja z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.

3.We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Porządek nabożeństw jest następujący: Msze św. o godz. 6.30 – 8.00 – 9.30 w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych wszystkich szczebli i organizacji społecznych, 12.30 - 14.30 - 17.00 - 18.00 z nabożeństwem majowym.

4.W środę, 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana - rzymskiego żołnierza i męczennika, patrona i orędownika strażaków oraz hutników.

5.W piątek, 6 maja patronują nam święci Apostołowie Filip i Jakub. Filip do Jezusa przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) i prosił Mistrza, by pokazał mu Ojca; Jakub, zwany Młodszym, to aktywny uczestnik tzw. Soboru Jerozolimskiego i przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, któremu przypisuje się autorstwo jednego z nowotestamentalnych listów.

6.W sobotę, 7 maja ks. bp. Ordynariusz udzieli święceń diakonatu w katedrze w Bielsku –Białej. Polecajmy diakonów naszej modlitwie.

7.W przyszłą niedzielę, 8 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8.Także w niedzielę, 8 maja będziemy celebrowali uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Na Osiedlu odbędą się główne uroczystości odpustowe. Suma odpustowa o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy.

9.W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy czwartek miesiąca - spowiedź od godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W pierwszy piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym. W pierwszą sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny z nabożeństwem po Mszy św. o godz. 8.00. Wyjazdy do chorych od godz. 10.00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

10.Zachęcamy do nabycia naszej gazetki parafialnej, w której m.in. kontynuujemy opowieść o ks. Józefie Sanaku. Piszemy także o kontrowersyjnej rezolucji Rady Europy.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.