Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

V NIEDZIELA WIELKANOCY 24 kwietnia 2016

Dziś 5. niedziela wielkanocna. Gromadzimy się na liturgii, w której wspólnie z Chrystusem w Duchu Świętym będziemy wielbić Boga Ojca. Przychodzimy na Eucharystyczną Ucztę miłości, aby przypomnieć sobie nowe przykazanie. To ono czyni nas uczestnikami Bożej miłości, która zaprowadziła naszego Pana na krzyż a w poranek wielkanocny rozerwała więzy śmierci. Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w zakrystii będą prowadzone zapisy na letnią kolonię organizowaną przez naszą parafię. Termin to: 10 lipca - 21 lipca 2016 r., miejsce: Karwieńskie Błota. Chętne osoby będą mogły zgłaszać się także telefonicznie, kontaktując się z Panią Dorotą Okrzesik pod numerem 664 178 782.

Ogłoszenia duszpasterskie

1.W tym tygodniu, w poniedziałek 25 kwietnia celebrujemy święto Marka Ewangelisty. To tradycyjny dzień modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

2.W środę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego Pani Andrychowskiej.

3.W sobotę, 30 kwietnia z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Hałcnowa wyruszy diecezjalna piesza pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

4.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej. Natomiast w niedziele i święta Majówki o godz. 17.30.

5.Przed nami kolejna Parafiada. 15 maja będziemy świętować odpust parafialny ku czci św. Macieja. W związku z tym organizujemy wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży na temat "Ja też mogę być miłosierny". Wystawa nie ma charakteru konkursowego. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, również w formie przestrzennej. Prosimy o podpisanie ich na odwrocie, podając imię, nazwisko i wiek autora. Prace można oddawać do kancelarii, bądź na plebanię do 12 maja.

W tym tygodniu patronują nam

W poniedziałek, 25 IV – św. Marek Ewangelista, uczeń i towarzysz misyjnych wypraw św. Pawła, następnie uczeń św. Piotra, którego naukę przedstawił w swojej Ewangelii

W piątek, 29 IV – św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor Kościoła i patronka Europy. Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

Zachęcamy do lektury parafialnego czasopisma, w którym zamieszczamy m.in. drugą część tekstu ks. Dariusza poświęconego znaczeniu sakramentu chrztu świętego a także, w naszym cyklu historycznym, artykuł opowiadający o postaci ks. Józefa Sanaka.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.