Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Niedziela 03 kwiecień 2016 r.

Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje, tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 9.30 (poświęcimy) zostały poświęcone dwa obrazy – tryptyki - obraz Bożego Miłosierdzia i św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Te obrazy będą nawiedzać nasze rodziny od nadchodzącej niedzieli, 10 kwietnia. Proponujemy inny sposób nawiedzenia: nie przez przekazywanie z domu do domu, lecz wpisanie się na listę w zakrystii czy kancelarii na konkretny dzień. Obraz odbierać będzie można w każdym dniu po Mszach św. porannych, uczestnicząc we Mszy św. z możliwością skorzystania z sakramentu pojednania. Data nawiedzenia może być związana uroczystościami rodzinnymi. Celem takiego nawiedzenia obrazu Miłosierdzia Bożego jest dziękczynienie za Rok Miłosierdzia, zgłębianie wspólnej, rodzinnej modlitwy koronki do Bożego Miłosierdzia i odkrywanie miłosierdzia Ewangelicznego w życiu rodzinnym i osobistym. Gabarytowo ten tryptyk jest dość duży, dlatego trzeba przyjechać po niego samochodem. Wraz z obrazem będzie przekazana kronika nawiedzenia, koronka Bożego miłosierdzia i modlitewnik, który mogą nabyć wszyscy parafianie w zakrystii i kiosku Emaus.

2. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego wspólnie odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz ponowimy akt oddania świata Bożemu miłosierdziu.

3. Uroczystości odpustowe dzisiaj przeżywa parafia w Sułkowicach Łęgu.

4. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy obchody Tygodnia Miłosierdzia.

5. Dzisiaj ofiarą do puszek wspieramy Radio Anioł Beskidów.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Serdecznie zapraszamy do podjęcia tak ważnego dzieła.

2.Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VII Niedziela Biblijna rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce. Zachęcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.

3.Za tydzień, 10 kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 9.30 będziemy się modlić za Ojczyznę w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Po Eucharystii nastąpi poświęcenie i wmurowanie urny z ziemią z Katynia i Smoleńska na naszym ołtarzu polowym - "Andrychowskiej Golgocie".

4.Za tydzień o godzinie 17.00 posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej poświęcone przygotowaniom do odpustu parafialnego - Parafiady.

5.W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia 966 r., w Wielką Sobotę. 14 kwietnia tego roku uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

6.W nadchodzącym tygodniu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 do 18.00 w kancelarii parafialnej będzie można sprawdzić w parafialnych księgach datę swojego chrztu. To inicjatywa Akcji Katolickiej, która ma nam przypomnieć o tym fundamentalnym wydarzeniu w życiu chrześcijanina.

7.Od kwietnia kiosk „Emaus” w niedziele czynny jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

8.Zachęcamy do lektury naszej parafialnej gazety, w której zamieszczamy m.in. relację z uroczystości Triduum Paschalnego wraz ze zdjęciami oraz drugą część biografii ks. Jana Zachary, długoletniego katechety w Andrychowie.

9.Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.