Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

DRUGA NIEDZIALA WIELKIEGO POSTU
Niedziela 21 luty 2016 r.

Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Niedzielne nabożeństwa:

Godzinki do Męki Pana Jezusa – godz. 6:00. Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką - godz. 13:20. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym - godz. 15:00. Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.

2.Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

3.Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zwracamy się do rodziców i wychowawców, aby z większą troską spojrzeli w tym czasie na swoich podopiecznych. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odprawianych w piątki dla dzieci o godz. 16:30, dla starszych o godz. 17:15 (tym razem poprowadzą ją Wspólnoty Różańca Świętego), natomiast dla młodzieży po Mszy św. o godz. 18:00.

4.Kierując się troską o ożywienie działalności duszpasterskiej Ks. Biskup Roman Pindel odwołał wszelkie dotychczasowe parafialne struktury doradcze funkcjonujące jako rady duszpasterskie oraz wszystkie przepisy prawne, które były podstawą ich działalności. Jednocześnie Ks. Biskup zobowiązał każdą parafię w naszej diecezji do powołania nowej Rady Duszpasterskiej. W związku z powyższym ulega rozwiązaniu Rada działająca przy naszej parafii. Ogłaszamy wybory do nowej Rady. Kandydatów na jej członków będzie można zgłaszać w przyszłą niedzielę, 28 lutego 2016 roku w formie pisemnej, podając nazwiska kandydatów, adres zamieszkania, w miarę możliwości numer telefonu i uzasadnienie. Kartki z tak wypełnioną treścią prosimy wrzucać do specjalnych skrzynek ustawionych przy drzwiach wyjściowych z kościoła. Członkiem Rady Duszpasterskiej z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

5.Rozpoczęły się zapisy na diecezjalną pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w dniach 30 kwietnia – 3 maja. Przyjmuje je m.in. kiosk "Emaus".

6.Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się puszki, do których można składać ofiary na kwiaty do dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

7.Zachęcamy do lektury naszego parafialnego czasopisma. Zamieszczamy m. in. sprawozdanie z nawiedzenia naszej parafii przez obraz Miłosierdzia Bożego oraz drugie kazanie pasyjne ks. Lechosława Waleczka. Piszemy także o wyborach nowej Rady Duszpasterskiej.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.