Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

PIERWSZA NIEDZIALA WIELKIEGO POSTU
Niedziela 14 luty 2016 r.

Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiejsze nabożeństwa:

- w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 12.30 czyli ok. godz. 13.20 zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną przez Akcję Katolicką.

- Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 15.00. Rozważania pasyjne wygłosi nam ks. Lechosław Waleczek.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijać.

2.We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla starszych o godz. 17.15, natomiast dla młodzieży po Mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali o godz. 15.00. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jugo uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

3.Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w dniach od 6 do 9 marca. Już dziś zachęcamy do dobrego ich przeżycia.

4.W piątek, 19 lutego modlimy się do miłosierdzia Bożego z racji III piątku miesiąca.

5.Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. To dzieło wesprzyjmy także ofiarami do puszek.

6.Zachęcamy do lektury „Źródła spod Pańskiej Góry”, w którym zamieszczamy fotoreportaż z nawiedzenia w naszej parafii obrazu Miłosierdzia Bożego oraz pierwsze kazanie pasyjne. Piszemy także o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która także w tym roku wyruszy z naszej parafii.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.