Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Niedziela 27 grudnia 2015 r.

Ostatnia niedziela kończącego się 2015 roku jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.

Porządek nabożeństw jak w każda niedzielę

Dzisiaj na i po Mszach św. o godz. 12.30 i 14.00 w naszej świątyni wystąpi orkiestra dęta OSP w Roczynach. Muzycy zagrają kolędy i pastorałki. Serdecznie zapraszają do wspólnego kolędowania. Będzie też można nabyć płyty z utworami w wykonaniu orkiestry.

Kalendarz liturgiczny :

28 XII – Święci Młodziankowie, niewinne dzieci z Betlejem zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych

31 XII – Święty Sylwester, papież w okresie od 31 stycznia 314 do 31 grudnia 335 r., Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego

2 I – Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, dwaj wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu z IV wieku, nazywani Ojcami Kapadockimi, którzy bronili czystości wiary przed błędami heretyków.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Jutro, w święto Świętych Młodzianków podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi najmłodszymi pociechami.

2.Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2015. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad tymi najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami.

3.W czwartek, 31 grudnia podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00 podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

4.W nadchodzącym tygodniu przypada:

- Czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – spowiedź od godz. 17.00 i o godz. 18.00 Msza św.

- Pierwszy piątek miesiąca. To Nowy Rok - 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Rok Pański 2016. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jest jak w każdą niedzielę, z jednym wyjątkiem – nie ma Mszy św. o godz. 19.30, która jest przesunięta na godz. 17.00. Spowiedź od godz. 17.00, Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym o godz. 18.00. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej.

5.Pierwsza sobota miesiąca, 2 stycznia to dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wynagradzające. Wyjazd do chorych od godz. 10.00.

6.Jerycho różańcowe w poniedziałek, 28 grudnia od godz. 18.00

7.Zachęcamy do lektury gazety parafialnej, gdzie zamieszczamy m.in. program Kolędy oraz fotoreportaż podsumowujący 2015 rok w naszej parafii.

8.Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie.

9.W naszej parafii rozpoczniemy jutro odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.