Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

NARODZENIE PAŃSKIE
Czwartek 24 grudnia 2015 r.

Biorąc udział w Pasterce, czyli we Mszy Świętej sprawowanej w noc Narodzenia Pańskiego, przeżyjemy radość ze spotkania ze Zbawicielem, podobną do tej, której doświadczyli pasterze betlejemscy przed dwoma tysiącami lat. Tę radość pragniemy zanieś dzisiaj do naszych domów rodzinnych i wszędzie tam, gdzie pracujemy. Chociaż ten, kto bierze udział w Pasterce, czyni zadość obowiązkowi uczestniczenia we Mszy Świętej w uroczystość Narodzenia Pańskiego, to jednak zapraszamy Was wszystkich na Mszę Świętą w ciągu dnia po to, by okazać miłość Panu Bogu i wynagrodzić Mu za Msze Święte opuszczone w ciągu roku z różnych powodów. Przypominamy, że wierni, którzy przyjęli Komunię św. podczas Pasterki, mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Piątek 25 grudnia 2015 r.

MSZE ŚW. W DZIEŃ

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością wyśpiewamy Chwała na wysokości Bogu… Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga Wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym pochyleni nad Dobrą Nowiną, zwiastującą pokój i miłość.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Ogłoszenia duszpasterskie:

W dni świąteczne zapraszamy wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni. Tu ma miejsce najpełniejsze spotkanie wierzącego chrześcijanina z Bogiem - Człowiekiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego prosimy, aby nie spieszyć się z wyjściem z kościoła zaraz po błogosławieństwie. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary! Jutro – drugi dzień świąteczny – święto św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. Błogosławieństwo owsa po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 6.30 i 8.00. Składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i na KUL. W dzisiejszą uroczystość Narodzenia Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W najbliższą niedzielę, 27 grudnia przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii. W niedzielę zapowiemy też wizytę duszpasterską.

Także w nadchodząca niedzielę z koncertem kolęd i pastorałek po Mszach św. o godz. 12.30 i 14.00 wystąpi Orkiestra Dęta OSP w Roczynach. Zapraszamy!

Życzenia dla Parafian

Dzielmy się prawdą, że narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Dzielmy się tą wielką radością ze wszystkimi, których spotkamy, życząc sobie wzajemnie, by nowonarodzony Pan i Odkupiciel opromieniał każdy dzień swoją obecnością, by nas umacniał i wspierał, by nam błogosławił, hojnie udzielał swoich łask i wszelkiego dobra. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
26 grudnia 2015 r.

Dziś, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, obchodzimy święto św. Szczepana, diakona i męczennika. Wspominając tego, który jako pierwszy zginął pod gradem kamieni za głoszenie prawdy o Zbawicielu, pamiętajmy w modlitwie o chrześcijanach, którzy w naszych czasach cierpią prześladowanie dla imienia Chrystusa i o dzisiejszych solenizantach, aby do końca wytrwali w wierze.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Błogosławieństwo owsa – na Mszach św. o godz. 6.30 i 8.00. Od poniedziałku, 28 grudnia pragniemy rozpocząć wizytę duszpasterską, która jest wyrazem troski duszpasterskiej o budowanie wspólnoty wiernych oraz wypływa z obowiązku apostolskiego, który spoczywa na kapłanach pracujących w danej parafii, aby poznać wiernych powierzonych naszej pieczy. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem diecezjalnym i powszechnym. Zachęcamy, aby wszyscy domownicy starali się być obecni. Dzień wizyty duszpasterskiej jest szczególnym przeżyciem. Doświadczamy, że ta wizyta jest zawsze pięknie przygotowana i tak niech będzie i w tym roku. Nakrywamy białym obrusem stół, na nim stawiamy świece, krzyż do pocałowania, kładziemy wodę święconą, kropidło, księgę Pisma Świętego i zeszyt(y) do religii. Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania przedstawia indeks obecności. Pięknym zwyczajem jest, aby kapłana w progu domu powitał i zaprosił gospodarz. W rozmowach z kapłanem przedstawmy nasze problemy, oraz spostrzeżenia i propozycje dotyczące pracy duszpasterskiej. Tak, jak przy poprzednich wizytach duszpasterskich, pragniemy i w tym roku pozostawić koperty na dalsze prace inwestycyjne w naszej parafii. Prace, które winniśmy wykonać to remont organistówki, dachu na Domu Sióstr przy ul. Pachla z konserwacją elewacji oraz odnowienie elewacji Domu Katechetycznego. Polecamy te inwestycje dobroci serc parafian. Decyzja należy właśnie do parafian. Całodzienną wizytę pragniemy rozpoczynać od godz. 8.30, natomiast popołudniowa odbywać się będzie w większości od godz. 14.00 lub 15.00. Przy zapowiadaniu rejonów tej wizyty będą podawane godziny jej rozpoczęcia oraz porządek nawiedzania rodzin, aby ułatwić parafianom spokojne przygotowanie się do niej. Z dalszych rejonów parafii, jeżeli jest to możliwe, prosimy serdecznie o przyjazd po kapłana. Dla sprawniejszej organizacji dobrze by było zgłosić taką pomoc.

Życzenia dla Parafian

Niech radość z Narodzenia Pana Jezusa towarzyszy Wam i Waszym rodzinom dziś i w dniach odwiedzin duszpasterskich.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.