Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

IV NIEDZIELA ADWENTU
Niedziela 20 grudnia 2015 r.

To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu. Weźmy udział w roratach, które w naszym kościele są odprawiane w tygodniu o godz. 6:50.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj jeszcze można nabyć opłatki wigilijne, świece i kalendarze parafialne przy wejściu do plebanii.

Natomiast przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się koszyki z życzeniami dla tych rodzin, które jeszcze ich nie otrzymały. Prosimy o zabranie tych życzeń.

Kalendarz liturgiczny :

W czwartek, 24 grudnia przypada dzień Wigilii.

W czwartek ostatnia Msza św. roratnia o godz. 6.50. Nadal towarzyszy nam duch radosnego oczekiwania. Nie zapominajmy o osobistym spotkaniu z Chrystusem w naszej modlitwie, w Jego słowie, a o ile mamy taką możliwość, również w Komunii św. Uczmy takiej postawy nasze dzieci.

Przeżywanie wieczerzy wigilijnej w rodzinach w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w dusze dzieci i przybliża im klimat nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie wigilijnego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia. Przeżywajmy więc ten wieczór bardzo duchowo, bo jest to błogosławiona noc narodzin Pańskich. Przełamanie opłatkiem powinno być dla nas przeżyciem osobistym, duchowym, a nie tylko jednym z gestów podczas wigilijnej kolacji. W ten święty wieczór bardziej niż kiedykolwiek potrzeba wyciągniętej ręki z opłatkiem nie tylko do tych, z którymi nas coś łączy, ale również (a może przede wszystkim) do tych stojących daleko od nas, z którymi dzielą nas nieporozumienia, z którymi się gniewamy. W ten wigilijny wieczór powinniśmy przemienić siebie, okazać im swoje serce i podzielić się opłatkiem. Wyciągnijmy pierwsi rękę do zgody.

Niech na naszych stołach przedłużeniem świecy adwentowej będzie zapalona świeca „Caritas”. Przez to światło do niejednego domu spłynęła radość. Na centralnym miejscu ustawmy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus, opłatki i otwartą księgę Pisma Świętego. Jeżeli mamy wokół siebie ludzi samotnych, to zaprośmy ich do siebie. Zachowajmy naszą polską piękną tradycję - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w dzień wigilii.

Wigilia niech stanie się dla nas dniem jedności rodzinnej, natomiast Mszę św. Pasterkę i Uroczystość Bożego Narodzenia pragniemy podobnie jak w latach ubiegłych uczynić dniem jedności sąsiedzkiej i parafialnej. Po wigilijnym rodzinnym spotkaniu zapraszamy na Mszę św. Pasterkę. O godz. 23.30 rozpocznie się NABOŻEŃSTWO CZUWANIA W KOŚCIELE. Następnie o godz. 24.00 wszyscy udamy się do stajenki betlejemskiej przy naszym parkingu. Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, powrócimy w uroczystej procesji z księgą Pisma Świętego i figurką dzieciątka Jezus do świątyni. Msza św. Pasterka rozpocznie się o północy. Po Mszy św. pragniemy złożyć życzenia dla poszczególnych wspólnot parafialnych na ręce ich przedstawicieli a kapłani wyjdą na kościół przekazać życzenia Parafianom, wyrażając jedność z całą wspólnotą. Opłatki ministranci podadzą na tacach. Zaplanujmy czas dłuższy na pozostanie w kościele. Wszyscy, którzy przystąpią do Komunii św. na Pasterce, mogą po raz drugi przystąpić w Uroczystość Bożego Narodzenia. Ofiara z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Nasz przyparafialny kiosk nie będzie czynny w uroczystość Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt - w święto św. Szczepana. W Wigilię będzie czynny od godz. 7.00 do 14.00.

2.Dzisiejsza gazeta parafialna ma kolorową szatę graficzną. W związku z tym koszt produkcji gazety był większy. Serdecznie prosimy, aby uwzględnić to przy składaniu ofiar. W „Źródle ….” znajdziemy m. in. pierwszą część Kolędy oraz fotoreportaż z uroczystej inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w naszej parafii.

3.Jutro, 21 grudnia w naszej parafii odbędzie się spowiedź przedświąteczna. Serdecznie zachęcamy wszystkim do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

4.Kancelaria parafialna będzie czynna do środy, 23 grudnia i po świętach od 28 grudnia (tj. od poniedziałku).

5.W poniedziałek, 21 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się przygotowanie do uroczystego udzielenia Chrztu św. w święto św. Szczepana i w pierwszą niedzielę 2016 roku, czyli 3 stycznia.

6.W przyszłą niedzielę, 27 grudnia na i po Mszach św. o godz. 12.30 i 14.00 w naszej świątyni wystąpi orkiestra dęta OSP w Roczynach. Muzycy zagrają kolędy i pastorałki. Serdecznie zapraszają do wspólnego kolędowania. Będzie też można nabyć płyty z utworami w wykonaniu orkiestry.


W piątek, 25 grudnia przypada uroczystość Bożego Narodzenia - pierwszy dzień świąt.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.W uroczystość Narodzenia Pańskiego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za przyjęcie papieskiego błogosławieństwa „Urbi et orbi”, tj. „Miastu i światu”, nawet za pośrednictwem radia lub telewizji. W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


W sobotę, 26 grudnia drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

To święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę. Ofiara z tego święta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i KUL.


Serdecznym podziękowania obejmujemy rodziny państwa Nogów i Kramarzów oraz Nadleśnictwo w Andrychowie za podarowanie i przywóz choinek - jest to ich bezinteresowny dar dla parafii. Paniom ze wspólnot parafialnych dziękujemy za przygotowanie życzeń. Wszystkim za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych, w szczególności siostrze zakrystiance Annie, braciom strażakom, paniom z Akcji Katolickiej, młodzieży.

            Copyright by Parafia pw. ¶w. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.