Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - NIEDZIELA POWOŁAŃ
Niedziela 15 listopada 2015 r.

Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent. Nadchodząca niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla, która zamknie kolejny rok liturgiczny. Taka okoliczność skłania nas do myślenia o przemijaniu i o tym, że i kiedyś nasze życie się zakończy.

Niedzielę dzisiejszą przeżywamy jako dzień modlitw o powołania kapłańskie.

Witamy pośród nas ks. diakona i kleryków, którzy będą przybliżać nam dar powołania kapłańskiego.

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Spotkania kleryków z młodzieżą przygotowującą się bierzmowania i oazową odbędzie się po Mszy św. o godz. 9.30. Po Eucharystii o godz. 11.00 klerycy spotkają się z dziećmi i ministrantami. Natomiast o godz. 17.00 będą uczestniczyć w obradach parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dzisiaj także pragniemy wesprzeć Kuchnię św. Brata Alberta. Ofiary zbierają siostry Albertynki. Okażmy im dobroć naszych serc.

W tym tygodniu patronują nam:

1.We wtorek, 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

2.W środę, 18 listopada – błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

3.W czwartek, 19 listopada – błogosławiona Salomea. Żyła w XIII wieku. Swoje oddanie wyłącznie Bogu potwierdziła decyzją o dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Skale.

4.W piątek, 20 listopada – święty Rafał Kalinowski - powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski. Po odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu nadał impuls do rozwoju.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Odprawiana jest codziennie Msza św. gregoriańska o godz. 18.00. Włączmy się do modlitwy, jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się.

2.W piątek, 20 listopada o godz. 14.30 w naszej świątyni zostanie odprawiona Msza św. z okazji 70-lecie Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „Wizan”.

3.W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

4.Za tydzień, w niedzielę 22 listopada będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Zainteresowanych zaangażowaniem się w to dzieło zapraszamy na spotkanie w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 16.00 w kryptach pod plebanią.

4.5.Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej, w której znajdziemy m.in. fotorelację z uroczystości Święta Niepodległości w naszym mieście. Piszemy także o Słudze Bożym ks. kardynale Stefanie Wyszyńskim.

            Copyright by Parafia pw. ¶w. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.