Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela 8 listopada 2015 r.

Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz!

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj d godz. 18.45 zapraszamy na kolejną już lekcję śpiewu patriotycznego w wykonaniu Ludowego Zespołu z Andrychowa, zespołu z Przecieszyna oraz przedszkolaków, młodzieży, harcerzy i innych solistów. Msza św. z godz. 19.30 zostanie przesunięta na godz. 20.00.

W tym tygodniu patronują nam:

1. Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.

2. We wtorek, 10 listopada – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku.

3. W środę, 11 listopada – Święty Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim

4. W czwartek, 12 listopada – Święty Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.

5. W piątek, 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W środę, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości – 97 rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Msza św. w intencji Ojczyzny w naszym kościele odprawiona zostanie o godz. 9.00. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej Eucharystii. Natomiast na godz. 18.00 zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwo do naszej Królowej Różańca Świętego Pani Andrychowskiej.

2. Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i roczne. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

3. W przyszłą niedzielę, 15 listopada w naszej parafii przeżywać będziemy Niedzielę Powołań z udziałem kleryków z Krakowskiego Seminarium. Diakon wygłosi kazania, natomiast klerycy poprowadzą spotkania z młodzieżą i ministrantami oraz wezmą udział w spotkaniu Rady Duszpasterskiej o godz. 17.00. Także w nadchodzącą niedzielę 15 listopada, jak co roku pragniemy wesprzeć Kuchnię św. Brata Alberta. Ofiary zbierać będą siostry Albertynki. Okażmy im dobroć naszych serc.

4. Zachęcamy do lektury naszej gazetki parafialnej, w której zamieszczamy m.in. relację z uroczystości Wszystkich Świętych, którym w Andrychowie przewodniczył ks. biskup Roman Pindel. Piszemy także o naszej parafiance, która została pierwszą w diecezji Wdową Konsekrowaną.

            Copyright by Parafia pw. ¶w. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.