Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Niedziela 1 listopada 2015 r.

Przeżywamy dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy zatem cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

Porządek nabożeństw

Dziś Msze św.: 6.30, 8.00, 9.30, dodatkowa o godz. 10.00 na cmentarzu 11.00, 12.30

14.00 - na cmentarzu , której przewodniczył będzie ks. biskup Roman Pindel (po Mszy św. odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy do licznego udziału w tej Eucharystii. Przygotowane zostaną miejsca siedzące. Prosimy, aby w miarę możliwości zgromadzić się wokół kaplicy i czynnie uczestniczyć we Mszy św. Na czas Eucharystii brama główna cmentarza zostanie zamknięta. Otwarte będą wszystkie pozostałe bramy).

Wieczorna Msza św. tylko o godz. 18.00 (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. o 19.30). Natomiast o godz. 19.00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji naszych zmarłych.

W tym tygodniu patronują nam:

1. 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim.

2. Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.

Ogłoszenia duszpasterskie:

1. 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim.

2. Jutro Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy jeszcze oczekują na to, by dołączyć do grona świętych w niebie.

Msze św.: 6.15-8.00- 10.00 na cmentarzu, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu. Popołudniowe Msze św. o godz.: 12.30, 14.30-17.00 i 18.00. Przed i po każdej Mszy św. poprowadzimy modlitwy z wypominkami.

3. Od dziś do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, a jutro również kościoła i ofiarować go za naszych zmarłych. Pamiętajmy, że warunki konieczne do uzyskania odpustu są następujące: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważne jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Nie zaniedbujmy tego uczynku miłosierdzia, gdyż w ten sposób włączamy się w świętych obcowanie i możemy żywić większą nadzieję, że po naszej śmierci i o nas też ktoś będzie pamiętał, a zmarli, którym my pomogliśmy, wyjdą nam naprzeciw i będą się za nami wstawiać przed obliczem naszego Boga i Pana.

4. W nadchodzącą środę, 4 listopada serdecznie zapraszamy na spotkanie duszpasterskie naszych seniorów po Mszy św. o godz. 8.00 do krypty św. Józefa.

5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, spowiedź od godz. 17.00 i Msza św. 18.00 z nabożeństwem adoracyjnym.

6. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 17.00 i o godz. 18.00 z nabożeństwem pierwszopiątkowym.

7. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. Wyjazd do chorych o godz. 10.00, prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii.

8. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Natomiast o godz. 18.45 w naszym kościele odbędzie się lekcja Śpiewu Patriotycznego w wykonaniu zespołów muzycznych z Andrychowa, Przecieszyna oraz przedszkolaków, uczniów ze szkół i harcerzy. Koncert ten będzie trwał do godz. 20.00. Msza św. wieczorna z godziny 19.30 jest przesunięta na godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewu.

9. Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii, przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Natomiast na cmentarzu od godz.: 8.00 do 10.00 i od 11.00 do 14.00.

10. Zachęcamy do nabycia naszej gazetki parafialnej. Piszemy w niej m.in. o andrychowskich cmentarzach na przestrzeni wieków oraz o Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym w naszej parafii.

            Copyright by Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.