Strona główna

Zobacz, skorzystaj...

  • Zdjęcie: ludzie_gor.jpg
  • Zdjęcie: 3 staly konfesjonal_w.jpg
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2015-10-04

Przeżywamy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej doroczną, obchodzoną oficjalnie od 1826 roku uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uroczystość ta przypomina nam, że różaniec jest duchowym wieńcem ofiarowanym Maryi. Jest to modlitwa Maryjna, ale ukierunkowana na Chrystusa. Rozważając tajemnice, czyli wydarzenia z życia Chrystusa, zgłębiamy źródła naszego zbawienia. Abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tej Mszy św., prośmy Boga o zmiłowanie....

Polecamy dzisiaj w dniu imienin Ojca św. Franciszka naszym modlitwom.

Porządek nabożeństw w dzisiejszą uroczystość odpustową:

Godzinki – godz. 6.00. Msze św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.00 w szpitalu, 9.30.

11.00 - uroczysta Suma odpustowa. Po Sumie uroczysta Procesja Eucharystyczna do pięciu ołtarzy (nie ma Mszy św. o godz. 12.30).

Popołudniowe Msze św. o godz. 14.00, 18.00 i 19.30. Dzisiaj uroczyste nabożeństwo różańcowe z procesją Najświętszego Sakramentu wokół kościoła o godz. 17.30 z modlitwą przy ołtarzu polowym.

Kalendarz liturgiczny:

  • W poniedziałek , 5 października - wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej.

  • W środę, 7 października przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

  • W piątek, 9 października patronuje nam błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup, który zrzekł się tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski.

  • W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy obchodzić XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Ten dzień jest znakomitą okazją do sięgania po świętość zgodnie z nauczaniem Największego z rodu Polaków –świętego Jana Pawła II. Przez składanie ofiar do puszek dołączymy się do ogólnopolskiej akcji - wesprzemy fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, która ma trudne warunki rodzinne, a pragnie studiować. Akcja Katolicka i młodzież harcerska podjęła się zbierania tych ofiar. Pomóżmy za tydzień w budowaniu żywego pomnika Ojcu Świętemu. W tym dniu Oddział Zakładowy PTTK przy „Andropolu” organizuje XV Rodzinny Rajd Górski. Rozpocznie się on o godz. 9.30, a zakończy się metą przy schronisku Leskowiec i Mszą św. na Groniu Jana Pawła II o godz. 12.00. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE

1. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy do naszej świątyni w tygodniu o godz. 17.15 i w niedziele o godz. 17.30. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przy ul. Żwirki i Wigury przy Krzyżu nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o godz.17.00, natomiast przy ul. Podgórskiej w wyznaczone trzy dni tygodnia. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

2. Przypominamy, że dyżury w stałym konfesjonale pełnione są: we wtorki, czwartki i soboty od godz. 8.30 do 10.00, w poniedziałki, środy i piątki od godz. 15.00 do 16.30. Nie ma dyżuru w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz w święta i uroczystości przypadające w tygodniu. Na afiszach umieszczonych w gablotach są wypisane wszystkie dni, w których odbywa się spowiedź. Prosimy o zapoznanie się z tymi dyżurami.

3. Zachęcamy wszystkie dzieci do chwalenia Boga śpiewem w scholii parafialnej, która zaprasza na spotkania w piątki o godz. 18.00 w kryptach pod plebanią.

4. W dniach 23 - 24 października organizowana jest pielgrzymka do Lichenia pod opieką duszpasterską ks. Kazimierza Mynarskiego. Celem pielgrzymki jest modlitwa w intencji prezydenta RP, naszej Ojczyzny oraz o mądry wybór Polaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Informacje i zapisy w kiosku "Emaus".

5. Polecamy lekturę naszej gazety parafialnej, w której znajdziemy m.in. ważne przesłanie dotyczące rodzin. Zamieszczamy także fotoreportaż z Misji Świętych oraz drugą część rozmowy z ks. Krzysztofem Sordylem.

6. W minionym miesiącu, wrześniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności ś.p.:

Zofia Kierpiec
Olga Matug
Marian Borgosz
Walenty Tadeusz Trojanowski
Jan Rokowski
Wanda Zacna
Kazimierz Kapela

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

            Copyright by Parafia pw. ¶w. Macieja w Andrychowie & www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl
          Wszystkie prawa zastrzeżone.